Suriname onder curatele: Een recept voor meer onvrede?

Suriname bevindt zich momenteel onder curatele van het Internationaal Monetair Fonds,  IMF. De door het IMF opgelegde Open Market Operaties’ (OMO) wordt door sociaal econoom Sylvester E. beschreven als de “nekslag” voor de regering. Ondanks eerdere scepsis van de president en coalitieleden, lijkt de regering zich nu volledig te conformeren aan de IMF-eisen.

De OMO-operaties hebben geleid tot miljoenen die naar de banken zijn gevloeid. Deze banken hebben deze middelen gebruikt voor korte termijnbeleggingen met ongekend hoge rentes, wat enkel de geselecteerde banken heeft bevoordeeld. De rente op deze “gratis” gelden komt neer op ongewerkte winst voor de banken. In plaats van deze gelden te gebruiken voor kredietverlening aan bedrijven tegen lagere rentes, hebben de banken ze opnieuw belegd in de OMO tegen hogere rentes.

Sylvester E.. betreurt het dat de regering, met haar gezag, de touwtjes volledig heeft overgegeven aan een instituut dat enkel focust op economische wetmatigheden, zonder oog te hebben voor het maatschappelijk leed. Hij stelt dat coalitieleden, ondanks hun eigen scepsis, zich gedwongen voelen om mee te gaan met het “dramaverhaal” van hun afvallige leven.

Met de verkiezingen in het verschiet, is er volgens Sylvester. E., nauwelijks ruimte voor ommekeer. De wonderen waar men op hoopt zullen uitblijven, en het menselijk leed zal enkel toenemen met meer “hoogdravende” woorden die geen magen vullen en geen geluk brengen.

De OMO-operaties, opgelegd door het IMF, lijken te dienen als een symptoom van een dieperliggend probleem in Suriname. De ongelijkheid tussen de banken en de rest van de bevolking wordt vergroot, terwijl het maatschappelijk leed toeneemt. De nadruk op economische wetmatigheden ten koste van sociale rechtvaardigheid dreigt Suriname te leiden naar een pad van verdere onvrede en instabiliteit.

De Surinaamse regering staat voor een cruciale keuze. Zal ze zich blijven conformeren aan de IMF-eisen, met alle negatieve gevolgen van dien? Of zal ze haar eigen koers uitzetten, gericht op het verlichten van het maatschappelijk leed en het creëren van een rechtvaardigere samenleving? De toekomst van Suriname hangt af van deze keuze.

error: Kopiëren mag niet!