Parmessar: “Corruptie en politiek misbruik belemmeren goede en effectieve uitvoering sociaal programma”

Corruptie en politiek misbruik zijn voorname redenen die een goede en effectieve uitvoering van het sociaal programma belemmeren. Met de algemene verkiezingen in aantocht verwacht NDP-fractieleider Rabin Parmessar dat het alleen maar erger zal worden. 

Tijdens het onderhoud met de IMF-missie afgelopen week heeft de fractie van de NDP dit als belangrijk punt onder de aandacht gebracht. De IMF-missie, onder leiding van Anastatia Gucsina, was in Paramaribo voor de 6e evaluatie van het lopend IMF-programma voor economisch herstel. Een heikel punt bij de evaluatie besprekingen is nog steeds de gebrekkige uitvoering van het sociaal programma.

Onderdeel van de gevoerde besprekingen door de IMF-missie was een onderhoud met de leiding en de verschillende fracties van het parlement, waaronder die van de NDP. De NDP-fractie heeft in het parlement meerdere malen kritiek geuit op de uitvoering van het sociaal programma, ondanks dat er op de begroting financiële middelen zijn opgebracht. Evenals de rest van de oppositie, maar ook delen van de regeringscoalitie, hebben telkenmale erop gewezen dat de sociale voorzieningen in het kader van het IMF-programma niet aankomen bij de zwakkeren in de samenleving voor wie ze bestemd zijn.

Parmessar zegt dat afgezien van capaciteit issues bij onder meer het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, hij maar niet kan snappen wat zo moeilijk is om het sociaal ondersteuningsprogramma eens goed van de grond te krijgen. 

Lastenverhogingen

Door de vele lastenverhogende maatregelen en afbouw van subsidies op nutsvoorzieningen komen grote delen van de samenleving in problemen. Vooral de zwakkeren in de samenleving hebben die  ondersteuning het hardst nodig. Het is een kwestie van een goede organisatie en management. Maar dat wordt naar zeggen van de NDP-fractieleider bewust nagelaten om ruimte te laten voor corruptie en politiek misbruik. Hoe moet het anders worden vertaald als na zo lang aandringen vanuit het parlement en de samenleving er nog steeds geen duidelijkheid wordt gegeven over onder andere de criteria en procedures om in aanmerking te komen voor de sociale voorzieningen zoals koopkrachtversterking. Zaken lopen voornamelijk via politieke structuren van de regeringspartijen. Slechts partijpolitiek gelieerden en loyalisten worden “geholpen”, aldus Parmessar/

Op de begroting zijn bij de kabinetten van de president en de vicepresident, de ministeries van Financiën en Sociale Zaken financiële middelen opgebracht ten behoeve van sociale projecten en programma’s.  Vragen vanuit het parlement aan de regering om duidelijkheid over wie voor wat precies verantwoordelijk is, en waar de mogelijke overlappingen zijn, blijven onbeantwoord. 

Voedselpakketten

Zo is niet duidelijk hoe de verschillende voedselpakketten projecten aan groepen in de samenleving geschiedt. Er worden geen aanbestedingen gehouden. Ook is niet duidelijk wie of welke groepen in de samenleving daarvoor in aanmerking komen, wat de criteria zijn en door wie beslissingen worden genomen. Het is ook niet duidelijk met welke middelen uit de begroting zaken worden betaald. 

De vele onduidelijkheden rond het sociaal programma en de uitvoering ervan worden volgens Parmessar bewust in stand gehouden om politiek misbruik en corruptie te faciliteren.   

SS

error: Kopiëren mag niet!