PVP-leider Roy Bhikharie: “De grondslagen van onze rechtsstaat zijn letterlijk stukgeslagen”

De wet verplicht staatsbedrijven tot jaarlijkse financiële verslaglegging, maar ondanks beloften in het regeerakkoord zijn deze verslagen voor diverse organisaties nog niet gepubliceerd. Ondertussen heeft de Rekenkamer in haar verslag van 2023 ernstige tekortkomingen in het financiële huishouden geconstateerd, waarbij werkprocessen niet zijn vastgelegd en interne controleafdelingen niet effectief opereren, wat een aanzienlijk risico op fouten met zich mee kan brengen.

Roy Bhikharie, leider van de PVP (Progressief Verheffende Partij), beschouwt dit als bewijs van slecht bestuur en mismanagement. Hij betoogt: “De rechtmatigheid en doelmatigheid van overheidsbestedingen zijn zoek, omdat wettelijke voorschriften niet worden nageleefd. Wat doen de Assemblee en de oppositiepartijen? Slapen zij? Hoe konden zij de begroting goedkeuren? De grondslagen van onze rechtsstaat zijn letterlijk geschonden, omdat de overheid verplicht is zich aan wet en recht te houden.”

Bhikharie merkt op, dat het Rekenkamerverslag aantoont dat de overheid wet en recht negeert. Hij voegt toe: “Dit komt mogelijk ook door nepotisme, wat de objectiviteit en transparantie van het overheidsbeleid schaadt. Dit is deels te wijten aan incompetentie en deels aan een dictatoriale houding of machtsmisbruik en willekeur. Wie weet? Omdat ze ermee weg kunnen komen? Hetzelfde geldt voor het nalaten van het opstellen van jaarverslagen door bijvoorbeeld de SLM, SWM, SPBS, EBS, VCB (3 jaar achter), en ook voor de benoeming van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Suriname!”

SK

error: Kopiëren mag niet!