Finabank behaalt in 2023 nettowinst van SRD 235 miljoen

Finabank N.V. heeft maandag tijdens haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders de resultaten over het boekjaar 2023 gepresenteerd. De bank stelt goede prestaties te hebben geleverd mede dankzij het vertrouwen van haar klanten, de markt en haar toegewijde team. 

De aanpak van de bankheeft geresulteerd in een nettowinst van SRD 235 miljoen in 2023, een stijging van 11% ten opzichte van SRD 212 miljoen in 2022. De kredietportefeuille van de bank is gestegen naar 6,563 miljoen, een stijging van 32% ten opzichte van 2022. Finabank heeft een solide solvabiliteitsratio van 20% en een uitstekende liquiditeitspositie. 

De non-performing ratio van 1% is laag, wat ver onder de norm van 5% van de Centrale Bank van Suriname is, en is tevens ook naar internationale normen uitmuntend. Vanwege de groei en de kostenbeheersingsmaatregelen bedraagt de cost-income ratio 40%. Hoewel dit het vorige jaar overstijgt, blijft het binnen het strategische doel van 50%. 

De bank heeft in oktober 2023 als eerste financiële instelling in Suriname een kredietwaardigheidsrating ontvangen van de regionale rating autoriteit CariCRIS, en wel een A+ rating voor de SRD, en een A rating voor de vreemde valuta, met een stabiel vooruitzicht. Deze kredietbeoordeling markeert een belangrijke mijlpaal niet alleen voor Finabank, maar ook voor heel Suriname. De beoordeling is gebaseerd op een sterk bestuur, robuuste marktpositie, uitstekende financiële prestaties, vermogen om schulden af te lossen, en het risicoprofiel van de bank. 

In 2023 heeft de bank haar duurzaamheidsbeleid verder vormgegeven door de plasticvervuiling te verminderen, het papiergebruik in de bank met 50% te reduceren en heeft de bank, in het kader van financiële inclusie, 26 sessies verzorgd aan diverse groepen om het bankieren dichter bij de samenleving te brengen. Finabank blijft gecommitteerd aan het leveren van een stevige bijdrage aan het milieu, financiële inclusie, andere sociale vraagstukken. 

Met waardering kondigt de bank het aftreden aan van de heer Kurt van Essen, die heeft gefungeerd als President-Commissaris en raadslid en een waardevolle bijdrage heeft geleverd. Tegelijkertijd kondigt de bank ook het aftreden van de heer Sonny Kertoidjojo, die eveneens een waardevol raadslid was en een cruciale rol heeft gehad sinds de oprichting van de bank. De heer Robert Hahn is benoemd tot President-Commissaris en mevrouw Eloa van der Hilst is aangetreden als raadslid, onder voorbehoud van goedkeuring door de Centrale Bank van Suriname.

(Foto: Almar Giesberts en Eblein Frangie)

error: Kopiëren mag niet!