Jogi wil concrete actie’s van regering om crisis in gezondheidszorg aan te pakken

Het Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) wil van de regering c.q de minister van Volksgezondheid concrete acties en maatregelen zien om de meest acute pijnpunten van de huidige crisis in de gezondheidszorg in het land direct aan te pakken en zodoende verlichting te brengen voor de bevolking. Het Assembleelid toonde zich helemaal niet tevreden over het inleidende betoog van Volksgezondheid-minister Amar Ramadhin dinsdagmiddag in het parlement. 

Het parlement boog zich dinsdag over de crisis die zich momenteel binnen de gezondheidszorg voltrekt. De minister ging in op acties die hij de afgelopen periode heeft ondernomen om de problemen in de gezondheidszorg te lijf te gaan. Hij had het over het probleem van braindrain, het financieringsprobleem van ziekenhuizen en de medicamentenvoorziening.

Jogi vindt dat het betoog van de minister de indruk wekt alsof alles koek en ei is in de gezondheidszorg. Echter speelt volgens hem veel meer. De toegang tot gezondheids- en medische zorg voor de bevolking bevindt zich in een grote crisis. De gezondheidssector staat op instorten en de situatie voor de zieke mens is verre van rooskleurig.

Volgens het Assembleelid zit de regering c.q. de minister van Volksgezondheid nu al vier jaar aan en zou het voldoende inzichten moeten hebben om te kunnen aangeven wat de acute pijnpunten in de gezondheidszorg zijn die direct aangepakt moeten worden. Ook zou de regering moeten kunnen aangeven hoe de financiële middelen die daarvoor nodig zijn beschikbaar zullen worden gesteld. 

Zoals bij de debatten rond de veiligheidscrisis in het land onlangs in het parlement, verwacht Jogi van de regering en de minister dat de discussies in het parlement over de gezondheidscrisis in het land de komende periode zullen worden aangepakt. 

Bijna alle andere sprekers die na Jogi dinsdagmiddag het woord voerden onderstreepten de verwachting van het parlement voor concrete acties en maatregelen van de minister van Volksgezondheid.

SS

error: Kopiëren mag niet!