DNA-lid Bouva: “Falend sociaal beleid en armoede oorzaken van criminaliteitscrisis”

Het falend sociaal beleid en de armoede die dagelijks om zich heen grijpt zijn volgens het Assembleelid Melvin Bouva (NDP) de belangrijkste oorzaken van de toenemende criminaliteit in het land. Bouva vindt dat de toegenomen geweldscriminaliteit en het onveiligheidsgevoel in de samenleving niet op zichzelf staan. Aanpak van de criminaliteit vereist een integrale benadering. 

Tijdens de debatten vorige week in het parlement over het veiligheidsvraagstuk in het land, zei Bouva dat de regering steeds met mooie verhalen komt over koersherstel en dalende inflatie, maar ondertussen neemt de koopkracht onder de bevolking steeds af. Er wordt steeds weer koopkrachtversterking in het vooruitzicht gesteld, maar de uitvoering daarvan laat op zich wachten. De ene na de andere verhoging worden doorgevoerd. De stroomtarieven zijn omhoog gegaan en daardoor komt er nog meer verarming. 

Ook het gebrekkig onderwijs heeft invloed op het ontstaan van criminaliteit. Bouva noemt onder meer het onderwijs in het binnenland. Ouders en leerkrachten zijn teneergeslagen over het gebrekkig onderwijsgebeuren. Maar als dezelfde jongeren die onderwijs ontberen in de criminaliteit gaan, is men volgens het Assembleelid niet bereid te kijken naar de oorzaken daarvan. 

Ook gebrek aan werkgelegenheid en ondernemerschap is een van de belangrijke oorzaken van de toegenomen criminaliteit. In sport en cultuur dienen ook de nodige investeringen te worden gedaan. De mini-sportvelden die indertijd door de vorige regering in de verschillende wijken zijn neergezet, staan er nu zwaar verwaarloosd bij. De weinige middelen die op de begroting zijn opgebracht voor sport en cultuur spreken voor zich.

Over de aanpak en preventie van criminaliteit vindt Bouva dat de regering niet met wollige verhalen moet komen. De politie en de andere veiligheidsdiensten moeten concreet van de nodige middelen worden voorzien om ook daadwerkelijk hun werk te kunnen doen. “Put the money where your mouth is”, roept het Assembleelid de regering op.

SS

error: Kopiëren mag niet!