Beschikbaarheid irrigatiewater rijstvelden linkeroever Nickerie gegarandeerd

De beschikbaarheid van voldoende irrigatiewater voor de rijstvelden aan de linkeroever van de Nickerierivier is bij de komende padieinzaai gegarandeerd. Dit zei Landbouw-minister Parmanand Sewdien onlangs tijdens zijn bezoek aan Nickerie. Tijdens een vergadering met rijstboeren, waar ook president Santokhi bij aanwezig was, ging de minister in op enkele van de belangrijke maatregelen die genomen zijn om de rijstproductie te garanderen. 

Dit jaar zullen bij het pompgemaal Wakay twee nieuwe pompen worden geïnstalleerd. Hierdoor zal de problematiek van aanvoer van irrigatiewater ten behoeve van de rijstbouw in Nickerie structureel zijn aangepakt. Op dit moment is met het oog op de komende padieinzaai, die volgende maand zal aanvangen, de beschikbaarheid van voldoende water voor de rijstpolders aan de linkeroever van de Nickerierivier gegarandeerd. 

Van de vier sterk verouderde pompen van het pompgemaal te Wakay draaien momenteel slechts twee. De derde draait op beperkte capaciteit. De functionerende pompen bij het pompgemaal Wakay hebben enkele maanden geleden een grondige reparatiebeurt ondergaan. Die werd verricht door een technisch team van de EBS-Nikerie. De pompen zullen bij de komende padieinzaai voor voldoende wateraanvoer kunnen zorgen. De inzaai in de verschillende rijstpolders zal wel beter gecoördineerd moeten worden. 

De rijstvelden in verschillende waterschappen zullen niet tegelijk moeten inzaaien. De waterschappen zullen volgens een bepaald schema beurtelings water aangevoerd krijgen voor de inzaai. Op die manier zullen boeren van de respectieve waterschappen over voldoende water kunnen beschikken. 

Bij de vorige padieinzaai was de aanvoer van water vanuit Wakay gebrekkig. Doordat in de verschillende polders tegelijk werd ingezaaid, gebeurde het dat het water dat op een bepaald moment beschikbaar kwam, snel opraakte. Uiteindelijk kregen niet alle boeren de hoeveelheden water die ze nodig hadden voor hun rijstvelden. 

Een betere coördinatie en afstemming tussen de verschillende waterschappen bij de komende inzaai zal ertoe leiden dat er efficiënt en effectief met het beschikbare water wordt omgegaan.

SS

error: Kopiëren mag niet!