Komt er een implosie? 

Staat Suriname een implosie te wachten? Een implosie is een ontploffing naar binnen toe, dus het tegenovergestelde van een explosie. Onder druk van eigen krachten valt alles naar binnen. Grof gezegd, vraag ik mij af of Suriname onder druk van alle elementen van slecht bestuur en negatieve krachten sociaal en economisch zou kunnen instorten, waarbij bijna niets goeds overblijft? Dat is eigenlijk de vraag die ons allen constant zou moeten bezighouden.

Financiering corruptie 

Als inderdaad alle structurele corruptieve praktijken – die in het Herstelprogramma zijn geïdentificeerd – met de mantel der liefde zijn bedekt, komt er zeker een implosie. Deze mantel der liefde betekent enerzijds dat de onderhavige corruptieve praktijken niet zijn aangepakt en aldus bewust zijn gehandhaafd. En anderzijds kon deze bestendiging slechts plaatsvinden door verschillende forse verhogingen, die onterecht betaald moeten worden door het volk. Vandaar dat wat subsidie genoemd wordt in feite niets anders geweest is dan financiering van corruptie. Bovendien hebben verspilling, corruptie en diefstal niet alleen in zware inflatoire effecten gesorteerd, maar vooral alle andere essentiële sectoren vernield.

Bescherming & grondaanvragen 

De verzwakking van instituten, nepotisme en gebrek aan transparantie en openbaarheid van bestuur zouden rigoureus van het toneel verdwijnen. De praktijk wijst echter juist het sterkste tegendeel uit. Dus wanneer politici worden  aangesproken op de elementen van slecht bestuur, bedrog en oplichting, moeten ze niet lullen want belofte maakt schuld. Dan komt nog bijkijken de oneerlijke politieke bescherming van (gewezen) politieke ambtsdragers, die eerst in staat van beschuldiging moeten worden gesteld alvorens ze vervolgd kunnen worden. Dat is je reinste kolder en mijns inziens ook ongrondwettig en strijdig met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Willen ze op deze wijze doorgaan met ongestraft stelen?

Ook zou het wettelijk ongeoorloofd geacht moeten worden om als DNA-lid, ministers, andere hooggeplaatste overheidsfunctionarissen en sponsoren gronden aan te vragen in die functies en posities.

Geen grote en kleine

Wanneer niet alle elementen van goed bestuur zijn geïmplementeerd voor de komende verkiezingen, no lasi yu sten door op de politieke partijen die nu in De Nationale Assemblee zitten te stemmen. Want je vraagt dan zelf om voortzetting en verergering van de geschiedenis. Zelfs een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen. En hoe vaak heeft de meerderheid van ons volk zich al niet daaraan schuldig gemaakt? Met het nieuwe kiesstelsel, waarbij elke stem even zwaar weegt, zijn er vanuit dit perspectief geen grote en kleine politieke partijen meer. Het electoraat kan elke partij binnen halen of afstraffen: one person, one vote, one value . De democratische macht ligt dan echt voor het eerst bij het volk. Dus kies wijs!

Verklaring 

Hoe komt het dat overheden steeds wegkomen met slecht bestuur en allerlei bedrieglijke verhalen, terwijl ze ook nog verdedigd worden door kritiekloze volgelingen? Binnenkort komt er een gedegen verklaring hierover. Stand-by!

 Dr. Roy I. Bhikharie, PhD_

 Eerst het Volk, dan de Rest

error: Kopiëren mag niet!