Naïviteit

De ene mens zegt heel vaak tegen de ander: ”Doe niet zo naïef.” Daar wordt mee bedoeld dat je te gemakkelijk vertrouwt dus te goed van vertrouwen bent. Naïef heeft als betekenis “argeloos”, “goedgelovig” of “onnozel”. Het is juist de combinatie van deze drie termen die écht het begrip naïef betekenis geeft. Argeloos duidt op het niet goed in kunnen schatten van risico’s, goedgelovig op een gebrek aan kritisch denkvermogen en onnozel op het feit dat je niet altijd weet wat je precies doet of waarom. 

Een te groot deel van het Surinaamse volk is naïef, ze hebben geen kritisch denkvermogen en kunnen de situatie waarin het land verkeert, niet goed inschatten en daarom worden er politieke keuzes gemaakt waarvan ze de gevolgen niet(goed) kunnen overzien. Dit land lijdt verschrikkelijk onder deze naïviteit.

Niet alleen voor het individu maar ook voor de samenleving kan naïef zijn, grote gevolgen hebben. Ik hoorde bijvoorbeeld iemand zeggen: ”Je kan beter met SLM vliegen en niet met KLM. Op het waarom kreeg hij als antwoord, KLM is streng op het aantal kilo’s per persoon, maar SLM kijkt niet zo nauw dus neem ik altijd meer bagage mee. “Deze persoon denkt heel naïef alleen in zijn eigen voordeel en niet aan de gevolgen voor alle passagiers. De realiteit is namelijk dat men streng moet zijn op het aantal kilo’s omdat het vliegtuig niet te zwaar mag zijn, kortom de veiligheid van de passagiers moet prioriteit zijn. Nog een voorbeeld is dat ik mensen zo vaak hoor roepen:” Weg met Chan, deze regering moet naar huis!” Ook deze mensen denken in eigen voorkeur en eigen belang. Ze overzien, heel naïef niet het hele plaatje, niet de schade en de nadelige gevolgen voor het land als deze regering valt. 

Naïeve mensen kunnen moeite hebben met het erkennen van de realiteit. Ze hebben de neiging om dingen voor zichzelf minder ernstig te maken dan dat ze zijn. “Het zal wel meevallen” is een voorbeeld van een typisch naïeve gedachte. Mooi weer spelen is een typische eigenschap van naïeve mensen.                 

Naïef zijn kan je onbewust maken tot je eigen grootste tegenstander. Op sommige momenten moet je helder kunnen denken, een grens kunnen trekken en zeggen,’ tot hier en niet verder.’ Op zo’n moment zou je moeten kunnen erkennen dat er een probleem aan het ontstaan is of dat er wellicht al een probleem is. Ben je echter naïef, dan schat je een mogelijk problematische situatie misschien niet goed in. 

Naïviteit gaat dus gepaard met een gebrekkig inschattingsvermogen, waardoor problemen zich kunnen opstapelen. Het gezegde “een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen” lijkt te zijn bedacht voor naïeve mensen. 

Wie het tegenovergestelde van naïef is, weet een situatie wel goed in te schatten. Hij/zij kan dan handelen op een manier die zorgt voor verbetering en zal de juiste keuzes maken. Jammer genoeg is het gros van het volk, in vele landen naïef en laten ze zich daarom inpakken met mooie woorden en beloften en worden er continu verkeerde politieke keuzes gemaakt.

Een extra nadelige bijkomstigheid voor naïeve mensen is dat zij vaak( onbewust) nogal hardleers zijn. Waar anderen zich realiseren dat verandering nodig is, kunnen naïevelingen ongestoord op dezelfde manier blijven doorgaan. Zo kunnen problemen die aan het ontstaan zijn verergeren. Bijvoorbeeld aanhangers die de leider van de politieke partij ABOP braaf volgen, zijn vaak te hardleers om te zien en toe te geven dat hun leider verkeerd bezig is. Men weigert te zien dat hij meer schade berokkent dan in het belang van het land handelt en daar maakt de leider misbruik van. Ook de NDP aanhangers sluiten heel naïef hun ogen voor de verkeerde handelingen van de leiders van de partij. Men denkt heel naïef dat een veroordeelde crimineel het land geen schade kan berokkenen. Het vertrouwen van de aanhangers wordt dus door de leider misbruikt. The trust of the innocent is the liar’s most useful tool.

Pokie deed goed werk als minister en was integer. Omdat ze weigerde toe te geven aan corrupte verzoeken, werd ze ontslagen. Anderen zagen in dat deze handeling van Brunswijk niet correct was, maar de naïevelingen waren en zijn te hardleers om het gevaar te zien. “Their angel eyes, kept on seeing the good in the devil.”Het individu heeft jammer genoeg niet door dat de hele samenleving kan lijden onder zijn of haar naïeve politieke keuze. Nog erger is dat ze tijdens de rit hun fouten zien, maar weigeren die toe te geven en betere keuzes te maken. 

De enige manier om een land te beschermen tegen naïviteit is scholing.                        Dat bewijs heeft de VHP geleverd. De vorige regeringen hebben hun instituten bemand met ondeskundige mensen op basis van vriendjespolitiek. Men bezat niet de deskundigheid om het land op te bouwen en dat bracht geen vooruitgang. De VHP heeft deskundigheid en ervaring ingezet op alle fronten en dat is te merken aan de vooruitgang van ons land. Hopelijk zal deze trend worden voortgezet.  

“The stupid neither forgive nor forget; the naïve forgive and forget and the wise forgive but don’t forget.” 

Josta Vaseur

error: Kopiëren mag niet!