Jeugdraad voltooit succesvolle Basiscursus MS Word en MS Excel op O.S. Meerzorg 1

De certificaatuitreiking vond zaterdag 13 april plaats van de basiscursus MS Word en MS Excel op O.S. Meerzorg 1 in Commewijne, waarbij het Jeugdraadslid van het district, Shivaro Martodihardjo, aangaf dat het een groot succes was. Hij vertegenwoordigde de Jeugdraad tijdens de ceremonie. De cursussen duurden zo’n twee weken, van 2 april tot en met 12 april, met in totaal 17 deelnemers die gretig gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om veel kennis op te doen.

Projectinitiatief 

Op verzoek van de leerlingen en ouders heeft Jutta Soekarnsingh, de initiatiefneemster van dit project, contact opgenomen met de waarnemend onderdirecteur van het Nationaal Jeugd Instituut, Hakiem Lalmahomed. Hij gaf aan bereid te zijn om samen te werken met de Jeugdraad-leden van Commewijne, waarbij Shivaro Martodihardjo zich beschikbaar stelde. In totaal hebben 10 jongeren en ongeveer 7 leerkrachten deelgenomen aan de basistrainingen MS Word en MS Excel, verzorgd door de trainer Maupy van de L’isle, waarbij de leiding van O.S. Meerzorg 1 hun locatie beschikbaar stelde voor de trainingen.

Rol van de Jeugdraad 

“De rol van de Jeugdraad in dit project was om ondersteuning te bieden aan de deelnemers en betrokkenen, en om de belangen van de jongeren in het district Commewijne te behartigen”, gaf Shivaro aan. “Als Jeugdraadlid van het district Commewijne was ik aanwezig bij de uitreiking van de certificaten om de betrokkenheid van de Jeugdraad te tonen en de deelnemers te feliciteren met hun prestaties”, aldus het Jeugdraadslid van Commewijne. 

Toekomstige projecten

Het Jeugdraadslid benadrukte dat, gezien het succes van de basiscursussen MS Word en MS Excel, er mogelijkheden zijn voor toekomstige soortgelijke projecten. Deze initiatieven kunnen zich richten op het uitbreiden van de vaardigheden en kennis van jongeren in andere gebieden, afhankelijk van de behoeften en interesses binnen de gemeenschap.

De Jeugdraad en andere betrokken organisaties kunnen samenwerken om dergelijke projecten te ontwikkelen en te implementeren, met als doel de jeugdontwikkeling in het district verder te bevorderen.

SD

error: Kopiëren mag niet!