VHP Navratri boodschap

Binnen het Hindoeïsme worden de gebeurtenissen in de wereld beschouwd als een strijd tussen de krachten van licht en duister. Het is nu weer de tijd waarin Hindoes Navratri vieren, het festival van negen gezegende nachten en dagen, gewijd aan de verering van de universele moeder, Durga Mata. 

De boodschap achter Navratri is dat goddelijke krachten zoals o.a. zelf-discipline, universele liefde, onbaatzuchtig handelen, leiden tot vooruitgang naar een meer harmonieuze samenleving. De overtuiging bestaat dat met een sterk geloof en met pure overgave, in het bijzonder gedurende deze negen dagen, al het kwaad dat in een land heerst, kan worden weggenomen.

De Christenen hebben hun vastenperiode afgesloten voorafgaand aan het Christelijke Paasfeest en het einde van de maand Ramadan voor de Moslims was vastgesteld op woensdag 10 april, terwijl de Hindoes op 9 april zijn begonnen met vasten.

Als multi-religieuze samenleving zijn er gemeenschappelijke raakvlakken om solidair te zijn in een gevoel van verbondenheid om met elkaar en samen te bidden voor wijsheid, kracht en gezondheid. Met waarden en normen van religie kunnen we ons meer bewust worden van een sociaal rechtvaardig medeleven voor onze medemensen. We bidden voor geluk binnen de familie, voor een hechte band met de gemeenschap.

Het concept van het Navratri-festival, waarbij het kwaad wordt overwonnen door de krachten van het goede, doet bij velen hoop opleven. Die hoop hebben we met z’n allen nodig, omdat de uitdagingen voor Suriname veel en enorm zijn. De overtuiging bestaat dat met een sterk geloof en met pure overgave, in het bijzonder gedurende deze negen dagen, al het kwaad dat in een land heerst, kan worden weggenomen.

De VHP wil de ethische waarden en normen van religie een bijzondere plaats geven als leidraad en inspiratiebron om samen de juiste bouwstenen te kunnen aandragen voor ons geliefd land. Bij Navratan staat op elke avond één van de negen vormen van Durga Mata centraal. Zij vernietigt demonen (het kwaad) en is de beschermmoeder van ons allen. Over de hele wereld wordt zij tezamen met al haar manifestaties vereerd en wordt er Durga Puja verricht.  

Heden ten dage zien we dat de harmonie in de wereld, maar ook in onze samenleving is verstoord. In deze negen nachten van Navratri is de Goddelijke vrouwelijke energie en kracht duizendmaal actiever dan gewoonlijk. De overtuiging bestaat dat met een sterk geloof en met pure overgave, in het bijzonder gedurende deze negen nachten, al het kwaad dat in een land heerst, kan worden weggenomen.

Laten we daarom gedurende deze bijzondere negen nachten, samen onze aandacht concentreren op de godin Durga om haar zo gunstig mogelijk te stemmen voor ons aller welzijn. Door het reciteren van heilige mantra’s en vuuroffers, zenden we positieve vibraties en energieën uit in de atmosfeer die voor zuivering zorgen.  Moge de Godin Durga Mata  ons allen geluk, vrede en voorspoed brengen. 

Moge onze planeet, met haar zegeningen, veilig, gezond en welvarend zijn. Moge haar zegeningen ons kracht geven om een positieve verandering te brengen in het leven van hen die het heel moeiljk hebben.

De VHP wenst U allen een Shubh Navratri !!

error: Kopiëren mag niet!