President Santokhi met militaire eer door Chinese president Xi Jinping ontvangen

President Chandrikapersad Santokhi is vrijdag 12 april met militaire eer ontvangen door de Chinese president Xi Jinping bij de oostelijke ingang van de Grote Hal van het Volk aan het Plein van de Hemelse Vrede in het centrum van Beijing.

De Chinese militaire kapel bracht het Surinaams volkslied ten gehore terwijl er saluutschoten werden afgevuurd. De twee staatshoofden inspecteerden de erewacht. De militaire ceremonie werd afgesloten met een defilé bestaande uit marcherende troepen van de drie diensten van het Chinees Volksbevrijdingsleger. 

Het staatshoofd vergezeld van First Lady Melissa Santokhi-Seenacherry werd door president Xi en echtgenote Peng Liyuan welkom geheten. President Xi stelde de Chinese delegatie, bestaande uit topfunctionarissen van de Chinese regering en de Communistische Partij, voor aan president Santokhi. 

De gesprekken tussen de twee presidenten zijn een belangrijke stap in de verdere versteviging van het Strategisch Coöperatief Partnerschap en het identificeren van nieuwe samenwerkingsgebieden. “Ik ben ervan overtuigd dat de gesprekken de mogelijkheden hebben geboden om nieuwe wegen van samenwerking te verkennen en te werken aan het gemeenschappelijke doel om het welzijn van de twee landen en volkeren te bevorderen”, stelde president Santokhi.

Suriname en Guyana vragen China financiering brug Corantijnrivier

Het Surinaams staatshoofd heeft, mede namens de president van Guyana, dr. Irfaan Ali, de president van China, via diplomatieke kanalen, een gezamenlijke brief overhandigd, waarin wordt gevraagd naar een mogelijke concessionele financiering van de brug over de Corantijnrivier. Hierover is overeengekomen om op het niveau van de financiële autoriteiten verdere gesprekken zo spoedig mogelijk op te maken. 

Aan het slot van de bilaterale ontmoeting werd een Gezamenlijke Verklaring uitgebracht, waarover eerder op diplomatiek niveau was onderhandeld. Hierin worden de politieke relatie en de samenwerking op functioneel gebied herbevestigd.

error: Kopiëren mag niet!