Kapitein Etree Sampi spreekt over uitdagingen in Nieuw Aurora

In een gesprek met Dagblad Suriname zegt kapitein Etree Sampi uit Nieuw Aurora, dat het dorp nog steeds te kampen heeft met droogte, omdat het waterpeil zeer laag is. “Boten kunnen niet aanmeren. Met de situatie in het binnenland kan je ook niet planten. We lopen al zeven maanden achter. Ten aanzien van drinkwater, is er wel water, maar het moet gezuiverd worden.”

Op de vraag hoe ze met het probleem omgaan, geeft hij aan, dat sommige mensen wel gewend zijn om het water te drinken, maar dat er ook mensen zijn die dat niet gewend zijn, zoals de onderwijzers. “Je kunt het water gebruiken om te wassen en spoelen, bijvoorbeeld om te vaten, maar om het water te kunnen drinken moet het gezuiverd worden.”

Aan de kapitein is gevraagd of er een optie is om het water te zuiveren. Hij antwoordt hierop, dat die mogelijkheid niet bestaat. “In het binnenland is er in bepaalde dorpen geen kraanwater, maar we leven gewoon zoals onze voorouders uit Afrika hebben geleefd.”

Op de vraag of ze ook hulp van de regering hebben ontvangen, geeft hij aan dat er wel mensen komen. “Maar, als het niet goed gaat in Paramaribo, hoe zal het dan goed gaan in het binnenland”, stelt Sampi.

“Het binnenland noemen ze altijd achterland en alles in het binnenland loopt altijd achter”

Volgens de kapitein raken de binnenlandbewoners achter vanwege de vele problemen in het gebied. “Het binnenland noemen ze altijd achterland en alles in het binnenland loopt altijd achter.” 

De kapitein wijst ook op het probleem van transport van de leerkrachten.

De regering moet volgens hem de kosten hiervoor op tijd uitbetalen, zodat de leerkrachten weer in het gebied kunnen komen om de leerlingen te onderwijzen. Als dat niet gebeurt, zal het binnenland altijd achterblijven, merkt hij op. Hij benadrukt, dat de regering dit probleem zal moeten oplossen.

Verder wijst Sampi op een ander probleem, dat de leerkrachten ervaren. Hun gezondheid is bijvoorbeeld niet gegarandeerd. “Als er geen water is om naar het toilet te gaan, hoe ga je dan de kinderen onderwijzen? Het kan niet. Elektriciteitsvoorziening, watervoorziening, medische voorzieningen, zijn de problemen die opgelost moeten worden in het binnenland. Dan zullen de mensen plezier hebben om in het binnenland te werken. Maar als deze niet in orde zijn, dan kan men het werk niet goed verrichten.”

Sampi erkent dat onderwijs de sleutel is tot ontwikkeling. “We willen niet achterblijven. Onze kinderen moeten in de Assemblee zitten. Maar als we achterblijven, dan kan dat niet”, benadrukt hij steeds. De kapitein gebruikt Edgar Sampie (Assembleelid) als voorbeeld en geeft aan dat hij een kind van Nieuw Aurora is, die onderwijs heeft gevolgd in het dorp en vervolgens naar de stad is gegaan om zijn studie af te ronden.

Een ander probleem waarop de kapitein ook wil wijzen is het onderhoud van het vliegveld in Nieuw Aurora. De werkers moeten worden betaald om het vliegveld aan te pakken. Dit is volgens de kapitein essentieel, vooral als iemand ernstig ziek wordt en naar Paramaribo vervoerd moet worden.
SK

error: Kopiëren mag niet!