DNA-Lid Karto: “Het aantal verkeersongevallen moet minder worden”

Tijdens de openbare vergadering van de Nationale Assemblee (DNA) donderdag 11 april, bij de voortzetting van de tweede ronde van de behandeling van het wetsvoorstel voor het instellen van het verkeersautoriteit, pleitte lid Evert Karto (PL-fractie) voor het essentiële belang van deze wet. Hij wees op het dagelijks groeiende aantal verkeersslachtoffers als belangrijke reden voor de noodzaak van deze regelgeving.

Targets en evaluatie 

De verkeersautoriteit zal een aanzienlijke verantwoordelijkheid dragen voor het handhaven van de verkeersveiligheid en het reguleren van het verkeer. Deze autoriteit moet onafhankelijk functioneren om de veiligheid te verbeteren en regelmatig toetsen of het beleid effectief is, zo stelde het lid Karto. Hij benadrukte verder dat het vaststellen van concrete doelstellingen, “targets” essentieel is om de prestaties van de verkeersautoriteit te kunnen evalueren, waarbij hij voorstelde om jaarlijkse of halfjaarlijkse evaluaties in te voeren.

Meer dan 3.200 verkeersslachtoffers

Lid Karto merkte op: “Alleen al in 2023 hebben we volgens de cijfers van Data en Educatie meer dan 3.200 verkeersslachtoffers gehad, en dan heb ik het nog niet eens over het aantal verkeersdoden.”

Verkeersslachtoffers

Lid Karto benadrukte dat de focus niet alleen moet liggen op het aantal verkeersdoden, maar ook op het aantal verkeersslachtoffers. “Veel van deze slachtoffers raken zodanig gewond dat zij arbeidsongeschikt worden”, stelde hij. Volgens hem kunnen zij geen arbeid meer verrichten, hun eigen inkomen verdienen, en worden daardoor deels of volledig afhankelijk van familie, maatschappij en overheid. Hij wees op het diepe leed dat het gevolg is van het hebben van zoveel verkeersslachtoffers in een relatief kleine bevolking: “Elk slachtoffer is er een teveel”, stelde hij vast. 

Zonder eigen schuld

Hij voegde toe, dat mensen vaak zonder eigen schuld in ernstige ongelukken betrokken raken en invalide of beperkt raken, wat ontwrichtende gevolgen heeft voor hele gezinnen.

Hij benadrukte dat het aantal verkeersongevallen moet afnemen en pleitte voor het verminderen van verkeerscongestie op de wegen. Verder onderstreepte hij de verantwoordelijkheid van het orgaan om de bewustwording rondom verkeersveiligheid te vergroten en de infrastructuur te verbeteren.

Prioriteiten 

Het DNA-lid Soerjani Mingoen van de VHP leverde ondersteunende argumenten voor de werking van het Verkeersinstituut en sprak de hoop uit dat dit zal bijdragen aan de reductie van het aantal verkeersdoden.

Ze benadrukte het belang van bewustwording bij alle betrokkenen en stelde dat er op korte termijn actie vereist is. Volgens haar moeten prioriteiten worden gesteld bij het handhaven van veiligheidsmaatregelen zoals het gebruik van veiligheidsgordels, het vermijden van bellen tijdens het rijden, en het aanpakken van problemen met koplampen die vaak bijdragen aan verkeersongevallen. Daarnaast wees ze op de noodzaak van adequate nazorg voor slachtoffers, aspecten die volgens haar dringend aandacht behoeven van de verkeersautoriteit.

SD

error: Kopiëren mag niet!