Gezamenlijk perscommuniqué Volksrepubliek China en Suriname Beijing, 12 april 2024 

1. Op uitnodiging van Z.E. Xi Jinping, president van de Volksrepubliek China, bracht Z.E. Chandrikapersad Santokhi, president van de Republiek Suriname, van 11 tot en met 17 april 2024 een staatsbezoek aan China. Tijdens het bezoek voerde president Xi Jinping bilaterale gesprekken met president Chandrikapersad Santokhi. 

Premier van de Staatsraad Li Qiang en voorzitter van het Nationaal Comité van de Politieke Adviesconferentie van het Chinese Volk, Wang Huning, hadden respectievelijk een ontmoeting met president Chandrikapersad Santokhi. 

De leiders van de twee landen voerden diepgaande discussies over de bilaterale betrekkingen en andere kwesties van gemeenschappelijk belang en bereikten een belangrijke consensus. 

2. De twee staatshoofden waren het erover eens dat de historische vriendschap tussen China en Suriname een kostbaar bezit van de twee volkeren is. De betrekkingen tussen China en Suriname zijn zich blijven verdiepen, zoals blijkt uit het toegenomen politieke wederzijdse vertrouwen en de vruchtbare samenwerking op verschillende gebieden in de afgelopen 48 jaar sinds het aangaan van diplomatieke banden, vooral in de afgelopen vijf jaar sinds de oprichting van het strategische partnerschap van samenwerking tussen de twee landen. Suriname onderstreepte de grote ontwikkelingsprestaties die China in het nieuwe tijdperk heeft geboekt en prees China’s streven om de nationale verjonging op alle fronten te bevorderen via het Chinese pad naar modernisering. China sprak zijn steun uit voor de inspanningen van Suriname om duurzame ontwikkeling na te streven en de levensstandaard van mensen te verbeteren, en bracht zijn wens over voor nieuwe en zelfs grotere prestaties in de nationale vooruitgang en ontwikkeling van Suriname. 

3. Beide partijen bevestigden opnieuw hun respect voor elkaars soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit, steun voor de onafhankelijke keuze van hun volkeren voor een ontwikkelingstraject dat past bij hun respectieve nationale omstandigheden, en wederzijds begrip en steun bij kwesties die betrekking hebben op elkaars kernbelangen en grootste zorgen. Suriname blijft vastberaden vasthouden aan het één-China-principe, tegen elke onafhankelijkheid van Taiwan, en heeft verklaard dat de regering van de Volksrepubliek China de enige wettige regering is die heel China vertegenwoordigt en de inspanningen van de Chinese regering steunt om nationale hereniging te bewerkstelligen. 

4. De twee partijen kwamen overeen om het momentum van de uitwisselingen op leiderschaps- en andere niveaus te behouden, de uitwisselingen en samenwerking tussen overheidsdepartementen, wetgevers, politieke partijen en op subnationaal niveau uit te breiden, de uitwisselingen en samenwerking tussen verschillende niveaus van sociale en jeugdorganisaties te versterken, ondernemingen en financiële instellingen, mediakanalen en academische instellingen, en het wederzijds begrip en de vriendschap tussen de twee volkeren vergroten. 

5. Suriname onderstreepte het door de Chinese zijde voorgestelde Belt and Road Initiative, en erkende dat het Initiative voldoet aan de praktische ontwikkelingsbehoeften van ontwikkelingslanden en belangrijke kansen biedt voor de ontwikkeling van Suriname en andere Latijns-Amerikaanse en Caribische landen. Op basis van het samenwerkingsplan voor het gezamenlijk bevorderen van de Belt and Road-samenwerking, ondertekend door de twee regeringen in 2019, streven de twee partijen ernaar de synergie van ontwikkelingsstrategieën te vergroten op basis van hun respectieve comparatieve voordelen en ontwikkelingsbehoeften, en actief de samenwerking op verschillende terreinen van ontwikkeling te bevorderen. interesse om meer praktische resultaten te bereiken. 

6. De twee partijen kwamen overeen de ontwikkelingssamenwerking te blijven versterken. De Chinese zijde sprak zijn bereidheid uit om binnen zijn mogelijkheden steun te verlenen aan de inspanningen van Suriname om zijn economie te ontwikkelen en het levensonderhoud van mensen te verbeteren, en om Suriname via bilaterale en multilaterale kanalen de nodige hulp te blijven bieden voor ontwikkelingsfinanciering. Suriname sprak zijn waardering uit voor de langdurige hulp van China en erkende de belangrijke rol van de Chinese hulp bij het bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname en de opbouw van institutionele capaciteit, hetgeen goed is ontvangen door het Surinaamse volk. Beide partijen verwelkomden de overeengekomen notulen van de schuldsaneringsregeling op technisch niveau, met als doel het proces van schuldsanering op zijn vroegst administratief af te ronden. 

7. De twee partijen kwamen overeen de samenwerking te intensiveren op gebieden als de digitale economie, groene ontwikkeling, blauwe economie, energiemineralen, infrastructuur, energie, landbouw, financiën, wetenschap en technologie, onderwijs, cultuur, sport en armoedebestrijding om ontwikkeling en vooruitgang van beide kanten. De Chinese overheid ondersteunt Chinese bedrijven bij het investeren en zakendoen in Suriname, en verwelkomt meer export van Suriname naar China. Als goedgekeurde bestemming voor Chinese groepsreizen verwelkomt Suriname meer bezoeken van Chinese toeristen. 

8. Beide partijen waren het erover eens dat de klimaatverandering ernstige uitdagingen voor de wereld met zich meebrengt en bevestigden opnieuw hun bereidheid om de samenwerking bij de respons op de klimaatverandering te versterken en hun inzet om hun pleidooi voor het aanpakken van de klimaatverandering en het bevorderen van de duurzame ontwikkeling van de internationale gemeenschap voort te zetten. De twee partijen roepen op tot gemakkelijker toegang voor ontwikkelingslanden tot klimaatfinanciering om mitigatie- en aanpassingsbeleid te implementeren. 

9. De twee partijen waren het erover eens dat de wereld een grote ontwikkeling, transformatie en aanpassing doormaakt, dat vrede en ontwikkeling het thema van onze tijd blijven, en dat landen steeds meer met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk zijn. De twee partijen waren het erover eens dat alle landen gelijk zijn, ongeacht hun omvang, kracht of rijkdom. Landen moeten vriendschappelijke uitwisselingen aangaan op basis van wederzijds respect, eerlijkheid en rechtvaardigheid, en win-win-samenwerking. China en Suriname streven ernaar om van hun relatie een voorbeeld te maken van vriendschap en samenwerking tussen landen van verschillende omvang en nationale omstandigheden. Van Surinaamse zijde wordt de door president Xi Jinping voorgestelde visie van het opbouwen van een gemeenschap met een gedeelde toekomst voor de mensheid ten zeerste geprezen en steunt het Global Development Initiative, het Global Security Initiative en het Global Civilization Initiative. De twee partijen zullen de samenwerking versterken binnen het kader van de relevante initiatieven en een positieve rol spelen bij het bevorderen van de zaak van vrede en ontwikkeling van de mensheid. 

10. Beide partijen waren het erover eens dat China en Suriname, als ontwikkelingslanden, uitgebreide gemeenschappelijke belangen en vergelijkbare standpunten en voorstellen op het gebied van internationale aangelegenheden delen. Beide partijen riepen de internationale gemeenschap op om echt multilateralisme in praktijk te brengen, het op de VN gecentreerde internationale systeem te beschermen, de internationale orde te handhaven die wordt geschraagd door het internationaal recht, de basisnormen voor de internationale betrekkingen hoog te houden, gebaseerd op de doeleinden en beginselen van het VN-Handvest, de Verenigde Naties te steunen. Naties spelen een centrale rol in internationale aangelegenheden en werken aan de ontwikkeling en verbetering van het mondiale bestuurssysteem. 

11. Beide partijen riepen op tot het beslechten van geschillen door middel van dialoog en het oplossen van meningsverschillen door middel van overleg, en tot het opbouwen van een open wereldeconomie. Beide partijen benadrukten het belang en de noodzaak om de mondiale industriële en toeleveringsketens stabiel en soepel te houden, en pleitten voor een gelijke en ordelijke multipolaire wereld en een universeel voordelige en inclusieve economische mondialisering. 12. Beide partijen waren het erover eens dat de hervorming van de VN-Veiligheidsraad op prioritaire basis de vertegenwoordiging en stem van de ontwikkelingslanden moet vergroten, en dat er een adequate oplossing moet worden gevonden en dat de overeenkomst moet worden bereikt door middel van overleg en consensusvorming, en ervoor moet zorgen dat de hervorming de belangen van de ontwikkelingslanden dient. langetermijnbelangen van de VN en de gemeenschappelijke belangen van alle lidstaten. 

13. China prees de constructieve rol van Suriname in internationale en regionale aangelegenheden. Suriname zal actief deelnemen aan de ontwikkeling van het China-CELAC Forum om de algehele samenwerking tussen China en Latijns-Amerikaanse en Caribische landen te bevorderen. Beide partijen kwamen overeen om samen te werken aan het succes van het China-Caribische Economische en Handelssamenwerkingsforum. 

14. Na de gesprekken waren de twee staatshoofden getuige van de ondertekening van samenwerkingsdocumenten op gebieden als praktische samenwerking en infrastructuurontwikkeling. De twee partijen zullen de door de leiders van de twee landen bereikte consensus serieus ten uitvoer leggen en werken aan verdere vooruitgang in de relevante samenwerking. 

15. De twee partijen waren het erover eens dat dit bezoek van groot belang is voor het bevorderen van de langdurige, gestage en gezonde ontwikkeling van de betrekkingen met China en Suriname. President Xi Jinping feliciteerde president Chandrikapersad Santokhi met zijn succesvolle staatsbezoek aan de Volksrepubliek China. President Chandrikapersad Santokhi sprak zijn oprechte waardering uit voor de warme gastvrijheid van president Xi Jinping en de Chinese regering en het Chinese volk.

error: Kopiëren mag niet!