Archeologische vondsten in Newmont Merian-goudmijngebied

Newmont Suriname meldt woensdag 10 april, dat een archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het Merian-exploitatierecht gebied en langs de toegangsweg Langa Tabiki, beginnend bij Moengo tot aan Snesi kondre, Bethel Kerkweg 104 km. Het onderzoek is gebaseerd op desktoponderzoek, betrokkenheid van de gemeenschap, enquêtes onder voetgangers en proefputten (standaardmethode waarbij een kleine kuil wordt gegraven), door externe experts in samenwerking met beheerders van cultureel erfgoed, traditionele kennishouders, lokale belanghebbenden en begeleid door lokale culturele normen.

Een team van archeologen heeft in een georganiseerd rasterpatroon door een gebied gelopen en legde oppervlaktekenmerken van archeologische betekenis vast. Dit kan de locatie van een stenen werktuig zijn, een verhoging die een menselijke structuur aangeeft, of een ander bewijs van menselijke activiteit dat archeologisch significant kan zijn. De resultaten van dat onderzoek helpen archeologische teams te informeren waar ze een proefputonderzoek kunnen uitvoeren en hun archeologisch onderzoek over een groot gebied kunnen verrichten.

Treinspoor, chassis en laadplatforms ontdekt

In december kwamen ze tijdens houtkapwerkzaamheden voor de aanleg van de pijpleiding door Mine Services enkele vondsten tegen. Ze ontdekten een treinspoor, enkele chassis en laadplatforms die naar schatting meer dan 100 jaar oud zijn. De vondsten werden gerapporteerd volgens de Chance Find Procedure van Newmont: dit is een procedure die schetst wat er zal gebeuren als voorheen onbekende bronnen van cultureel erfgoed, met name archeologische bronnen, worden aangetroffen tijdens de bouw of exploitatie van het project.

Na de melding heeft een eerste beoordeling door True North NV plaatsgevonden gevolgd door een inspectie door de Archeologische Dienst ondersteund door True North NV. De eerste inspectie door de Archeologische Dienst vond plaats op 4 januari. 

“Voor deze inspectie zijn geen monsters genomen, omdat de objecten te zwaar waren. Om het onderzoek voort te zetten is een rapport opgesteld met foto’s en waarnemingen, achtergrondinformatie en is gebruikgemaakt van de coördinaten uit het gebied. Voorlopig bevindt het erfgoed zich nog op de oorspronkelijke vindplaats. Als wordt besloten dit erfgoed te verwijderen, zorgt de Archeologische Dienst ervoor dat alle procedures verlopen volgens de archeologische richtlijnen en dat het onderzoek dat moet volgen van wetenschappelijke orde is, waarin ook staat hoe er na de vondst met vondsten moet worden omgegaan. zijn opgegraven. 

Aangezien deze objecten meer dan 100 jaar geleden zijn gebruikt tijdens de goudwinning en nog steeds in redelijk goede staat zijn, is het interessant om het verhaal achter dit industriële erfgoed te achterhalen en te zien hoe we dit voor het bredere publiek toegankelijk kunnen maken”, zegt Irene Meulenberg, archeoloog verbonden aan Archeologische Dienst.

Een eindrapport met aanbevelingen over hoe verder te gaan met de bevindingen moet van de autoriteiten worden ontvangen en op basis van de aanbevelingen en richtlijnen van de autoriteiten zullen vervolgacties worden bepaald.

error: Kopiëren mag niet!