Commissie Monitoring Rosebel en Newmont geïnstalleerd

Minister David Abiamofo van Natuurlijk Hulpbronnen (NH) heeft vrijdag 5 april de commissie Monitoring Rosebel en Newmont geïnstalleerd op het departement met als doel, het uitvoeren van monitoring werkzaamheden namens de Surinaamse overheid bij de grootschalige goudmijnbouwbedrijven Zijin Rosebel Gold Mines en Newmont (Merian goudmijn). De commissie zal ook fungeren als liaison tussen beide bedrijven en de overheid om een open dialoog te bevorderen.

“We hebben over het algemeen voor de mijnbouwsector een Mijnbouwwet. Naast deze wet zijn er voor de twee specifieke goudmijnen van Zijin en Newmont delfstoffenovereenkomsten. Deze overeenkomsten zijn door de Nationale Assemblee tot wet verheven. In deze delfstoffenovereenkomsten is een aantal zaken geregeld wat betreft de communicatie van de bedrijven en de overheid”, aldus de minister. 

In de commissie hebben zitting Clyde Griffith als voorzitter, Genevieve Ceder-Wijngaarde als secretaris, Lindsey Sanné, Wilson Balansi namens NH, Mohamed Piroe namens het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Shailesh Ramsingh namens het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Marvrick Boejoekoe namens het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, Nancy Echteld namens het ministerie van Financiën en Planning, Iemdaad Rodjan namens het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, Shailesh Sewkaransing namens het ministerie van Defensie en Frits Lalay namens het ministerie van Justitie en Politie.

error: Kopiëren mag niet!