Rijden vrouwen veiliger in het verkeer dan mannen?

Het is een volledige mythe dat vrouwen over het algemeen slechte deelnemers in het verkeer zijn. Uit een onderzoek dat verscheen onder een artikel van de Hindustan Times in 2020, bleek dat onderzoekers de mythe dat vrouwen niet goed zouden zijn achter het stuur, mogelijk hebben doorbroken door te zeggen dat mannelijke bestuurders gevaarlijker zijn op de weg en ook eerder geneigd zijn om gevaarlijkere soorten voertuigen te besturen.

Onderzoek

Het onderzoek van de Universiteit van Westminster baseerde zich op vier officiële databronnen uit Engeland over de periode 2005-2015: statistieken van politierapporten over verkeersongevallen, weg- en verkeersstatistieken, National Travel Survey en de nationale bevolkings-/geslacht statistieken. Uit de analyse van de gegevens, gesorteerd op geslacht, bleek dat mannen voor vijf van de zes onderzochte voertuigtypen een significant hoger risico vormden voor andere weggebruikers.

Sociaal-cultureel perspectief

Vanuit een sociaal-cultureel perspectief wordt ervan uitgegaan dat mannen meer aangemoedigd worden om risico’s te nemen en assertiever te zijn, wat te merken is in hun rijgedrag. Dit kan leiden tot agressiever rijgedrag, hogere snelheden en een voorkeur voor snellere, gevaarlijkere voertuigen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt meer dan 90 procent van de verkeersdoden plaats in landen met een laag- en middeninkomen. Mensen uit de lagere sociale klasse lopen een groter risico op verkeersongevallen, zelfs in landen met een hoog inkomen. Doorgaans hebben mannen drie keer meer kans dan vrouwen om te overlijden bij verkeersongevallen, aldus de cijfers van het WHO. 

Verkeersongevallen onder Surinaamse mannen hoger dan vrouwen

In Suriname is dezelfde trend waarneembaar. Het aantal overleden personen ten gevolge van verkeersongevallen onder mannen is aanzienlijk hoger dan onder vrouwen tussen 2018 en 2021, volgens recente cijfers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek, gepubliceerd in de ‘Verkeers- en Vervoersstatistieken’. In 2018 waren er 64 mannelijke en 11 vrouwelijke slachtoffers; in 2019 waren dit respectievelijk 62 mannen en 20 vrouwen; in 2020 waren 53 mannen tegen 23 vrouwen; en in 2021 waren er 78 mannelijke en 13 vrouwelijke slachtoffers.

Het totale aantal verkeersdoden onder zowel mannen als vrouwen neemt jaarlijks toe, maar deze statistiek toont duidelijk een aanzienlijk verschil tussen de geslachten.

SD

error: Kopiëren mag niet!