Eerste Transgenderrechter van Groot-Brittannië Beschuldigd van Partijdigheid

Dr. Victoria McCloud, de eerste transgenderrechter in Groot-Brittannië en een meester van het Hooggerechtshof, wordt beschuldigd van het ongepast publiekelijk deelnemen aan debatten over seks en gender via sociale media. In februari kondigde McCloud haar aftreden aan, daarbij verwijzend naar de onmogelijkheid om haar identiteit en haar prominente rechterlijke positie waardig te combineren. Activisten en vrouwenrechtenorganisaties hebben brieven geschreven aan hoge rechterlijke instanties, waarin zij McCloud’s onpartijdigheid in twijfel trekken en haar gedrag aankaarten. Het Judicial Conduct Investigations Office heeft twee klachten ontvangen over McCloud’s vermeende schending van de richtlijnen voor rechterlijke onpartijdigheid. Officieel beleid waarschuwt rechters voor de risico’s van sociale media-gebruik in relatie tot hun werk, en McCloud’s pensioen kan de voortzetting van een onderzoek bemoeilijken, tenzij hooggeplaatste functionarissen interveniëren. McCloud, die in de jaren negentig een gendertransitie onderging, doorbrak meerdere barrières in haar carrière binnen de Britse rechtspraak.

error: Kopiëren mag niet!