Migraine: Een vergeten gezondheidsstrijd in Suriname

Migraine blijft een onderschatte neurologische aandoening in Suriname, ondanks zijn slopende impact op het dagelijks leven van velen. Deze aandoening, die meer is dan alleen een ernstige hoofdpijn, gaat vaak gepaard met symptomen zoals misselijkheid, overgevoeligheid voor licht, en visuele stoornissen, en vormt een ernstige belemmering voor de kwaliteit van leven.

Hoewel er in Suriname weinig specifieke cijfers beschikbaar zijn, toont de situatie in Australië aan dat migraine wereldwijd een probleem is, waar elk jaar ongeveer 4,9 miljoen Australiërs mee te kampen hebben. De aandoening kan leiden tot chronische pijn, met patiënten die meer dan 15 dagen per maand aanvallen ervaren. 

Ondanks deze prevalente uitdaging, blijft de aandacht voor onderzoek en financiering voor migrainebehandelingen achter. Dit benadrukt de noodzaak voor een beter begrip en ondersteuning van migrainepatiënten, zeker gezien het feit dat een groot deel van de getroffenen vrouw is. 

De roep om meer erkenning en adequatere zorg voor mensen met migraine in Suriname en wereldwijd wordt steeds luider.

error: Kopiëren mag niet!