Toenemende bezorgdheid onder burgers: Is het een normale griep of Covid-19?

In de afgelopen weken hebben mensen opnieuw melding gemaakt van een zware griep. Velen beschrijven de symptomen als slopend, waarbij het lichaam binnen enkele dagen verzwakt raakt. De koorts zou minstens drie dagen aanhouden en gepaard gaan met een ernstige hoest, lichaamspijnen, braken en diarree. Deze symptomen roepen de vraag op of het gaat om een gewone griep of mogelijk toch om het Covid-19 virus.

Veel getroffen burgers melden, dat ze medische hulp hebben gezocht en medicatie hebben gekregen, maar verder op hun eigen kracht moeten herstellen. Zij merken op, dat het herstelproces, rust, voldoende vochtinname en het innemen van vitamines om het immuunsysteem te versterken, vereist. Echter, zelfs met deze maatregelen melden ze dat het herstel langzaam verloopt, waarbij ze pas na twee weken weer enigszins opknappen.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft in januari van dit jaar een persbericht doen uitkomen om een beeld te geven van de Covid-situatie wereldwijd. Echter blijft het nog steeds onduidelijk wat de werkelijke Covid-situatie in Suriname is.

Dit benadrukt de noodzaak van duidelijkheid en effectieve communicatie vanuit de autoriteiten om burgers te informeren over de aard van het griepvirus en de juiste stappen die moeten worden genomen om zichzelf te beschermen en te herstellen. 

SK

error: Kopiëren mag niet!