Resultaat UNESCO-rapport: Bouwontwerp DNA-gebouw wordt een “verdieping lager” aangepast

Het ministerie van Openbare Werken is nu bezig met architecten het bouwontwerp voor het nieuwe DNA-gebouw aan de Grote Combéweg een “verdieping lager” aan te passen. Hierdoor zal het qua hoogte beter passen en een minder storend effect hebben op de monumentale architectuur van de omgeving. 

De UNESCO Advisory Mission, die in januari in Suriname was voor de beoordeling van het bouwontwerp, heeft onlangs een “streng” rapport uitgebracht, zegt minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC). 

In het rapport is de UNESCO teruggevallen op een aantal uitgangspunten van het bouwontwerp van het nieuwe DNA-vergadercomplex. Met de locatie waar het gebouwencomplex komt te staan gaat de UNESCO mee, maar er dienen aan het bouwontwerp aanpassingen te worden aangebracht. Daar is het ministerie van Openbare Werken nu mee bezig. 

De Cultuur-minister hoopt dat dit gauw wordt afgerond zodat gelijk weer gestart kan worden met de bouwwerkzaamheden. Het nieuwe DNA-vergadergebouw komt te staan op het aansluitend achterterrein van de pas gerenoveerde monumentale gebouwen van Algemene Zaken en de Nationale Assemblee op de hoek van de Henck Arronstraat en de Grote Combéweg. 

Deze monumentale panden in het hart van de historische binnenstad van Paramaribo, werden in 1996 volledig door brand verwoest. In het kader van het door de IDB (Inter-American Development Bank) gefinancierd PURP-projekt (Paramaribo Urban Rehabilitation Program) zijn de panden vorig jaar in hun oude architectuur herbouwd. De historische binnenstad van Paramaribo die wereldwijd bekend staat om de oude monumentale houten panden, staat op de Wereld Erfgoedlijst van de UNESCO. Als partij in de Wereld Erfgoed Conventie van de UNESCO heeft de Staat Suriname de verplichting de historische binnenstad te beschermen en te behouden. Daarbij dient het zich te houden aan de geldende internationale richtlijnen. Bij het bouwontwerp van het DNA-gebouw is daar geen rekening mee gehouden. 

Ondanks ernstige bezwaren van erfgoeddeskundigen en erfgoedinstanties, werd de bouw toch doorgedrukt. Pas toen de kwestie internationaal aandacht kreeg en de UNESCO haar bezwaren schriftelijk deed toekomen aan de minister van OWC, heeft de regering het besluit genomen de ondertussen gestarte bouwwerkaamheden te stoppen. De UNESCO werd uitgenodigd voor een bezoek om te praten over het bouwontwerp. 

De UNESCO Advisory Mission bestond uit Daniel Young Torquemada  van het ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) en Rochella Roca van het Wereld Erfgoed Centrum (WHC).  

SS 

error: Kopiëren mag niet!