Van tropisch Suriname tot Australisch wild: Reddingsmissies voor bedreigde soorten

Suriname heeft internationale verlegenheid opgelopen door de smokkel van zeldzame dieren uit Brazilië. Onder de gesmokkelde soorten bevonden zich 29 Lears ara’s en 7 gouden leeuwaapjes. Deze illegale activiteit kwam aan het licht nadat de Dienst ’s Lands Bosbeheer (LBB) de dieren in beslag had genomen. Echter, na inbeslagname werden de meeste inbeslaggenomen ara’s gestolen uit een garage in Zanderij, waar ze onder beheer stonden van de LBB.

Tot overmaat van ramp lijkt in Suriname het smokkelspoor koud te zijn, waardoor handhavingsinstanties in het duister tasten. Een Surinamer werd onlangs in Togo aangehouden in verband met smokkel van gouden leeuwaapjes en Lears ara’s, maar binnenlandse zaken blijven onopgelost. Deze gebeurtenissen hebben niet alleen tot een diplomatieke flater geleid bij de Braziliaanse overheid, maar onderstrepen ook de zwakke plekken in onze eigen beheer- en beveiligingssystemen van bedreigde diersoorten. 

Hoewel de inzet voor dierenbehoud internationaal gevoeld wordt, laat deze incidenten zien dat er lokaal nog veel werk aan de winkel is. Het feit dat ‘ons land het niet hoog opneemt’ omdat het ‘maar om dieren gaat’, doet afbreuk aan de ernst van de situatie en de essentiële rol van biodiversiteit voor het menselijk bestaan.

Dringende reddingsactie voor Australische oorloze draken

In Australië worden noodmaatregelen getroffen om de laatste elf van de wereldwijd bekende wilde Australische oorloze draken te redden. Deze uitzonderlijk kleine hagedissen, kleiner dan een pinkvinger bij het uitkomen, staan aan de rand van uitsterven, met een schokkende afname van hun populatie van honderden in 2019 tot slechts elf nu.

Het land strijdt tegen groeiende milieudreigingen, waaronder habitatvernietiging en klimaatverandering, die deze ernstige achteruitgang hebben versneld. Diverse fokprogramma’s, zoals die onder leiding van professor Bernd Gruber nabij Canberra, zijn van cruciaal belang om de soorten te behouden. Zonder directe actie en effectieve natuurbehoudstrategieën riskeren we binnen twintig jaar de volledige verdwijning van de oorloze draak. Dit dringende initiatief benadrukt de noodzaak voor onmiddellijke ingrepen om een van Australië’s meest unieke wezens te behouden.

error: Kopiëren mag niet!