Stalweide is van LVV, benadrukt minister Sewdien

Stalweide Blok 3 is van het ministerie van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en het ministerie zal gewoon doorgaan met zijn activiteiten daarop. Die houden onder meer in dat veeboeren van Nickerie die hun runderen op de Stalweide hebben, die daar normaal kunnen houden. “Waar moeten de beesten anders naar toe ”, zo reageert LVV-minister Parmanand Sewdien op een besluit van de rechter dat de overheid geen beheers- en beschikkingsactviteiten mag ontplooien op een stuk van 198 hectare van de Stalweide dat door minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosheer, GBB, vorig jaar juli was uitgegeven aan Stichting Radjie Rijstindustrie van ondernemer Lekhram Radjie. LVV was helemaal niet gekend in de gronduitgifte. Ook de districtscommissaris van Nickerie is niet om advies gevraagd. 

Volgens minister Sewdien zal de staat hoger beroep aantekenen tegen het vonnis. President Chandrikapersad Santokhi en GBB-minister Vorswijk zijn bezig hierover overleg te plegen.

Rechtszaak

De grondhuuruitgfite van het perceelland dat deel uitmaakt van Stalweide Blok 3 grenzend aan de Nanniepolder werd in november vorig jaar aan het licht gebracht door Assembleelid Mohamedsafiek Gowrie (VHP). Naar aanleiding daarvan ontstond er een enorme commotie onder de Nickeriaanse bevolking. Ook in het parlement werden kritische vragen gesteld. Als gevolg daarvan is na interventie door president Santokhi de grondhuuruitgifte door GBB-minister Vorswijk ingetrokken. 

Volgens minister Vorswijk berustte de uitgifte van het perceelland op een “vergissing”. Stichting Radjie Rijsindustrie kon zich niet vinden in het besluit tot intrekking van de gronduitgifte beschikking. Het spande een rechtszaak tegen de staat en die is onlangs in het voordeel van de stichting beslecht. Ondernemer Lekhram Radjie heeft op grond daarvan ondertussen zijn beheersdaden op het perceelland opgepakt en veeboeren aangemaand hun runderen te verwijderen. Veeboeren in Nickerie zijn woedend daarover. 

Ondersteund door vier VHP Assembleeleden van Nickerie hebben ze vorige week een petitie aangeboden aan districtscommissaris Senrita Gobardhan, bestemd voor de minister van LVV. Daarin wordt dringend gevraagd het uitgegeven stuk land van de Stalweide terug in de boezem van de staat terug te brengen. 

Bodemprocedure

De rechter heeft onlangs beslist dat in een bodemprocedure de rechtmatigheid van het recht op grondhuur aan Stichting Radjie Rijstindustrie moet worden getoetst. Totdat de rechter daarover heeft beslist, is de Staat verboden beheers- en beschikkingsdaden op het perceelland te plegen. Minister Sewdien benadrukt dat LVV de eigenaar is van de Stalweide. 

SS

error: Kopiëren mag niet!