Ondernemers, winkeliers Saramacca vergaderen met dc en politie over veiligheid in district

Tijdens een zeer druk bezochte vergadering op het commissariaat van Saramacca te Groningen, zijn vrijdagmiddag ondernemers/winkeliers, politie onder leiding van de Gewestelijke Politiecommandant(GPC) de districtscommissaris (dc) en staf, bijelkaar gekomen om de toegenomen criminaliteit, waaronder geweldadige roofovervallen, in het district te bespreken.

Na een korte inleiding over de recente geweldadige roofovervallen gaf districtscommissaris Sherin Bansi-Durga aan dat “elke roofoverval één te veel is”. Het eerste en belangrijkste om de roofovervallen in het district te verminderen en te voorkomen is de noodzaak om een goede samenwerking tot stand te brengen tussen de ondernemers, winkeliers, burgers de politie en het commissariaat. Door deze samenwerking en goede preventiemaatregelen in het district, moeten we proberen om de geweldadige roofovervallen te bedwingen.

In de praktijk blijkt dat de roofovervallen goed zijn opgezet en voorbereid, waardoor er in vele gevallen sprake is van een 100% succes voor de criminelen. De rovers zijn goed georganiseerd en opereren in kleinverband.

De goed opgekomen ondernemers, winkeliers hebben hierna van gedachten kunnen wisselen met een delegatie van de politie ter vergadering onder leiding van de Gewestelijke Politie Commandant (GPC) en de ressortcommandanten. Een grote heikel punt hierbij was het permanent onbemand zijn van de hulppost bij de brug te Uitkijk.

De voorzitter van de ressortraad Jarikaba, Sadhana Somaidien, gaf aan dat de bemanning van deze hulppost bij de brug een must is bij de bestrijding van de harde criminaliteit in het district. Omdat deze post een belangrijke plaats inneemt, in de vluchtroute van de criminelen bij de oversteek van de Saramaccarivier.

De GPC gaf hierbij aan dat wegens gebrek aan manschappen de hulppost bij de Uitkijkbrug niet kan worden bemand. De dc en het VHP-Assembleelid Rajindre Debie hebben op zich genomen deze zaak verder met de minister van Justitie en Politie en de president te bespreken.

Debie gaf aan de dringende noodzaak van bemanning van de twee hulpposten in het district, te Monkshoop en Uitkijk. Verder vroeg hij aandacht voor de drugsproblematiek onder de schoolgaande jongeren aan te pakken in de ressorten Tijgerkreek en Calcutta. 

Bij de afsluiting van de vergadering werd door de districtscommissaris, Fangli Wu, eigenaar van Good Choice, naar voren gehaald die recentelijk beroofd en mishandeld is in zijn supermarkt.

Dit mag nooit meer gebeuren in Saramacca. Ook werd door de dc ter vergadering medegedeeld deze zaken samen metDebie voor te zullen leggen aan de minister van Justitie en Politie en de president van het land.

error: Kopiëren mag niet!