MinOWC betreurt actie Organisatie van Bushouders in Suriname

De leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) laat vrijdag via een persbericht weten, dat zij uit de media met verbazing kennis heeft genomen van een actie die door de organisatie van Bushouders in Suriname (OBS) is aangekondigd, als zouden ingaande vrijdag 22 maart alle bussen in de garage en alle boten aan de ketting blijven. 

Door deze actie van de bond zijn niet alleen leerkrachten en leerlingen gedupeerd, maar is daarmee het hele  onderwijsproces ontwricht. Op de basisscholen worden de peilingstoetsen afgenomen en op de VO- scholen worden nu repetities en schoolonderzoeken (SO’s) afgenomen, zo schrijft het ministerie.

“Als ministerie betreuren wij deze actie ten zeerste, mede gelet op het feit dat de OBS reeds in kennis is gesteld van alle administratieve handelingen die zijn gepleegd teneinde over te gaan tot uitbetaling. Het is alom bekend dat tegen deze periode van de maand de overheid eveneens haar verplichtingen heeft jegens de landsdienaren en de aan hen gelijkgestelden. De overheid doet er alles aan de komende week over te gaan tot uitbetaling aan de Organisatie van Bushouders in Suriname”, aldus het ministerie in haar persbericht.

error: Kopiëren mag niet!