Eerste Wereldwijde AI-Resolutie aangenomen door VN: Een Stap naar Betere Regulering

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een historische stap gezet met de unanieme aanneming van de eerste mondiale resolutie over kunstmatige intelligentie (AI). Voorgesteld door de Verenigde Staten en ondersteund door China en meer dan 120 andere landen, roept de resolutie op tot het waarborgen van mensenrechten, het beschermen van persoonlijke gegevens, en het monitoren van AI op potentiële risico’s. De resolutie, die niet-bindend is, benadrukt ook het belang van het versterken van het privacybeleid.

Deze ontwikkeling komt temidden van wereldwijde initiatieven om AI te reguleren, veroorzaakt door zorgen over mogelijke negatieve gevolgen zoals disruptie van democratische processen, fraude en massaal banenverlies. De maatregel waarschuwt voor de risico’s van ongepast of kwaadwillig ontwerp en gebruik van AI-systemen die mensenrechten zouden kunnen ondermijnen.

Recentelijk hebben de VS, Groot-Brittannië en andere landen opgeroepen tot AI-systemen die “secure by design” zijn, terwijl Europa vooroploopt met voorlopige overeenkomsten om toezicht te houden op de technologie. In de VS, waar pogingen tot AI-regulering weinig vooruitgang hebben geboekt, moedigt een nieuw uitvoeringsbesluit aan tot maatregelen voor het verminderen van AI-risico’s en het versterken van de nationale veiligheid.

error: Kopiëren mag niet!