DNA-lid Ramsukul stelt invoering “green tax” voor

Het Assembleelid Kishan Ramsukul (VHP) heeft tijdens de debatten dinsdag in het parlement rond de ontwerp Milieu Raamwet het idee geopperd om een soort “green tax” in te voeren op de luchthaven Zanderij voor binnenkomende bezoekers.

Hij denkt aan een fee van bijvoorbeeld USD 10 per binnenkomende passagier. Dit geld gaat naar het in te stellen Milieufonds, van waaruit specifieke acties en/of projecten gefinancierd worden die te maken hebben met de bescherming, instandhouding en duurzaam gebruik van het milieu. 

Uitgaande van het aantal binnenkomende passagiers vorig jaar van 600 personen per dag, zouden bijvoorbeeld  met de geïnde gelden van de “green taks” elke week 3 scholen van een zonnepaneleninstallatie kunnen worden voorzien. Per jaar kunnen op deze manier 150 scholen worden voorzien van een zonnepaneleninstallatie van 10 Kw. 

Evenals Bhutan behoort Suriname tot de weinige landen in de wereld met een carbon negatieve status. Voor de bescherming van het milieu heft Bhutan per toerist een fee van  USD 100 per dag. Andere landen in de wereld hebben ook een dergelijke milieuheffing. Op Bali, Indonesië, bedraagt de heffing USD 10 en op Groenland USD 25. De luchthaven Schiphol in Nederland kent de toeslag op emissie, die geheven wordt voor elke vliegtuiglanding.

Voor de bescherming, instandhouding en duurzaam gebruik van het milieu zou Suriname ook in de richting moeten kijken om een soort “green tax” in te voeren.

Met betrekking tot het in te stellen Milieufonds, waar de concept Milieu Raamwet onder andere ook in voorziet, vindt Ramsukul wel dat de activiteiten en werkzaamheden concreter en specifieker geformuleerd dienen te worden. Zoals dat nu is, is de formulering te algemeen. Hierdoor zal het moeilijk zijn om te meten in welke mate de gestelde doelen zijn bereikt. Met de gelden uit het Milieufonds dienen duidelijke en specifieke projecten gefinancierd te worden. Een zonnepanelenproject voor scholen is een voorbeeld van een specifiek project.

SS  

error: Kopiëren mag niet!