BEP-fractieleider Asabina: “Bescherming milieu onlosmakelijk verbonden met voortbestaan leefgemeenschappen binnenland”

Bescherming en instandhouding van het milieu in het achterland van Suriname is onlosmakelijk verbonden met het voortbestaan van de daar aanwezige leefgemeenschappen. Leefgemeenschappen in het binnenland ervaren de negatieve gevolgen van economische activiteiten zoals goud- en houtwinning op de kwaliteit van hun leef- en woonomgeving. Waterbronnen raken gecontamineerd en de biodiversiteit raakt ernstig verstoord. Daarom vindt BEP-fractieleider Ronny Asabina dat de in te stellen Milieu Autoriteit “handen en voeten” moet krijgen om ervoor te kunnen waken, dat het milieu beschermd en in stand gehouden wordt. 

De Milieu Autoriteit moet geen papieren tijger zijn, maar de bevoegdheid hebben voor handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van milieubescherming. De invloed van politiek moet er daarom ver van worden gehouden. Milieubescherming is volgens het Assembleelid een cruciaal beleidsgebied waar geen grappen mee moet worden gemaakt.

In de voorbije periode riepen leefgemeenschappen in het achterland steeds luider om bescherming van het milieu en de biodiversiteit in hun leefgebieden. Oppervlaktewater waar ze voor de drinkwatervoorziening van afhankelijk zijn, raakt vervuild.  

Strategisch Milieuplan

Asabina wil weten hoe het staat met de bescherming van waterbronnen en of er daarvoor wetgeving is. Hij zegt benieuwd te zijn naar de inhoud van het Nationaal Strategisch Milieuplan 2024-2028, waar minister Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) het onlangs in het parlement over had. Dit strategisch milieuplan heeft het parlement nog niet onder ogen gehad. Dat zou feitelijk wel al moeten, omdat het dan pas zinnig is om te debatteren over de concept Milieu Raamwet.

Hij brengt in herinnering de kwestie van cyanide vorig jaar in het Brokopondo gebied. Eerst had de minister van ROM in het parlement toen verklaard, dat uit genomen monsters van locaties waar aan goudwinning wordt gedaan inderdaad cyanide was aangetroffen, om twee weken later het tegendeel te beweren.

Vicepresident Brunswijk had toen ook aangekondigd, dat manschappen naar de goudvelden zouden worden gedirigeerd om het gebruik van cyanide met wortel en tak te bestrijden. Sindsdien is er niets meer over deze kwestie vernomen. De BEP-fractieleider wil van de regering weten wat de stand van zaken hiervan is. 

(Dagblad Suriname berichtte op 24 februari over de gang van zaken rond cyanide)

SS

error: Kopiëren mag niet!