Elektrische auto’s aan te bevelen

Door de president van de Republiek Suriname is enthousiast gereageerd op de komst van elektrische auto’s in Suriname. Het is inderdaad een goede ontwikkeling die we moeten koesteren. De president sprak over een nieuw tijdperk waar meerdere merken elektrische auto’s en hybride auto’s hun intrede hebben gedaan. De president memoreerde dat we 1 van de 3 carbon negatieve landen in de wereld zijn. Dat zijn de landen met de minste uitstoot van schadelijke gassen in de atmosfeer. De regering zou ook bezig zijn met beleid om importeurs van elektrische auto’s of hybride auto’s en de klanten, tegemoet te komen. Ook wil de regering auto’s die op brandstof rijden, uitfaseren. Dat beleid heeft te maken met de energietransitie waarmee alle landen bezig zijn. 

Het is een goede zaak dat in Suriname ook seminars worden gehouden over de groene auto. Er zijn landen in het Caribisch gebied waar alle overheidsauto’s of een substantieel deel groen zijn of hybride. Het heeft allemaal te maken met de verschuiving van benzine naar groene energie. Suriname moet nog echt beleid maken over het transformeren van onze fossiele brandstof naar groene energie. De president geeft aan dat er reeds lang gewerkt wordt om de stroom van groene auto’s te faciliteren. Nu is China bereid de auto’s aan Suriname te leveren. De Surinaamse regering zal deze zaak ook bespreken bij een bezoek aan China. 

In Suriname is er een private initiatief genaamd Suriname Energy Chamber (SEC). De SEC geeft aan dat het streven is om tegen 2060 volledig te zijn overgestapt op hernieuwbare energie. De SEC geeft niet aan of dit streven ook is van onze overheid. Op middellange termijn zal de bijdrage van zonne-energie moeten toenemen van 2% naar minimaal 10%. Dat is een haalbaar doel volgens de SEC. De private sector kan ook zorgen voor de transitie, maar de betrokkenheid van de overheid is cruciaal. De overheid zit ook diep in het verbranden van de fossiele brandstoffen. Bovendien moet de overheid regulerend optreden en zal de private sector dat niet kunnen doen.

De SEC wil alle deskundigheid centraal brengen, ook vanuit de VSB, ASFA en Suriname Energy Chamber. Energie zou voor de regering een strategische prioriteit moeten zijn voor alle Caricom-landen.

De Surinaamse president merkte ooit bij de Caricom op, dat de regio geconfronteerd raakt met onvoorspelbare uitdagingen vanwege het steeds verslechterende klimaat, blijvende internationale politieke spanningen en verzwakte economieën. Als voorbeeld noemde hij de onstabiele olieprijzen, die dit jaar recordhoogtes bereikten. Daarom is het een prioriteit om de economieën van de regio los te koppelen van geïmporteerde fossiele brandstoffen, die in meer dan 80% van de energiebehoefte van de regio voorzien. 

Het versterken van de inzet van Suriname om hernieuwbare energie te integreren als onderdeel van haar ‘energiematrix’, nu en in de toekomst, is vrij urgent zei de regering eens bij de Caricom niet lang terug. Het is noodzakelijk om een intensiever gebruik van hernieuwbare energie & technologieën en modellen voor energie-efficiëntie te bevorderen en te coördineren. Bij ons moeten de Energie Autoriteit Suriname (EAS) en de Suriname Energy Chamber belangrijke partners worden voor verandering. Bij de Caricom hebben we de Caribbean Centre for Renewable Energy & Energy Efficiency (CCREEE).

De regio, inclusief Suriname, staat voor grote uitdagingen om de energiezekerheid te waarborgen. Deze uitdagingen kunnen structureel worden aangepakt, wanneer publieke en private belangen volledig op elkaar zijn afgestemd en de energietransitie met succes worden geïmplementeerd.

Deskundigen zeggen dat het te ver gaat om te zeggen dat een elektrische auto klimaatneutraal zou zijn, dat is net wat te veel van het goede. Maar elektrisch aangedreven voertuigen zijn wel de grootste kans om de energietransitie in goede banen te leiden. Dit vanwege het eenvoudige feit dat de directe uitstoot van een brandstofauto veel groter is dan die van een elektrische auto. Dit artikel legt genuanceerd uit waarom.

Ook een elektrische auto heeft een directe uitstoot. De auto stoot fijnstof uit. En ook heeft een elektrische wagen indirecte uitstoot, bijvoorbeeld van CO2 en NOx (stikstofoxiden). Een accu-auto heeft inderdaad geen directe CO2-uitstoot. Alleen de elektra die de auto verbruikt, is wel met enige uitstoot opgewert. Want nog lang niet alle stroom krijgen we uit wind- of zonne-energie.

Kolen- en gascentrales draaien nog altijd voor de productie van stroom. Kijk je naar de totale uitstoot van elektrische auto’s vergeleken met de brandstofwagens, dan is een benzine- of dieselauto liefst tot vier keer meer vervuilend. Elektrisch rijden helpt dan ook om over te gaan op een schonere energietransitie.

Beide types auto’s (op brandstof of elektra) worden op een zelfde manier gemaakt. In fabrieken die vervuilend werken. Maar de elektrische auto heeft een accupakket nodig. En juist dat pakket is gekoppeld aan extra CO2-uitstoot. De productie van een elektrisch voertuig is dus wat vervuilender dan die van een brandstofauto. Alleen zijn de wagens bedoeld om te rijden. En hoe meer kilometers er zijn gereden, hoe lager de indirecte uitstoot van een accu-auto wordt ten opzichte van een brandstofauto. 

Fijnstof is niet fijn voor de gezondheid. Iedere auto zorgt voor toename van fijnstof, microscopisch kleine deeltjes die onder meer vrijkomen door het slijten van autobanden en door te remmen. Aangezien een elektrische wagen kan afremmen op de elektromotor (het ‘regenereren’), slijten de remmen zelf minder. De fijnstofuitstoot is dan ook minstens een kwart geringer dan bij brandstofauto’s. Stikstof is niet goed voor mens en dier en ook niet voor het klimaat. Stikstofoxiden levert een elektrische auto niet rechtstreeks, maar indirect wel een beetje als er grijze stroom wordt geproduceerd. Vooral kolen- en gascentrales zijn dus indirecte vervuilers voor auto’s die op grijze stroom rijden. 

Maar, naarmate groene stroom en zonnestroom toenemen, wordt die indirecte vervuiling alleen minder. En dat is weer een stap op weg naar groene energietransitie. Elektrisch rijden betekent gebruik maken van een auto-accu. De metalen die daarvoor nodig zijn, zoals bijvoorbeeld lithium, worden vaak onder slechte arbeidsomstandigheden gewonnen. Omstandigheden die daarnaast ook milieuvervuilend zijn. Vooral kobalt is daarvoor aansprakelijk. 

error: Kopiëren mag niet!