Iets dat weer op gebakken lucht lijkt

Er komt de laatste tijd toch wel meer goed nieuws vanuit het ministerie van LVV. We vernemen dat een startsein is gegeven voor het opzetten van een trainingscentrum voor de melkveehouderij. Dat is gebeurd in de plaats Oryzza in het district Saramacca. Dit bedrijf heeft de bedoeling een model melkveebedrijf te gaan worden. In Suriname hebben we staatsboerderijen die bedoeld waren als modelboerderij gehad. Deze bestaan nu slechts in naam, omdat het een groot geheim is wat deze bedrijven nu doen. 

Gronden van deze bedrijven worden door meedogenloze politici ingepikt, zonder dat belanghebbenden of het ministerie van LVV ertegen opkwamen. Een zo een bedrijf is de zogenaamde ’s Landsboerderij. Er zou nog subsidie worden gegeven aan het bedrijf dat alleen op papier bestaat. In de afgelopen 10 jaar is er nooit een artikel in de krant geschreven over deze staatsboerderij of andere Surinaamse plantages of boerderijen waarvoor wel subsidie wordt betaald. De Surinaamse kranten schrijven dit soort artikelen niet om bijvoorbeeld het goede in het land te showcasen. En zo heeft onze jeugd dan een beeld van de landbouw en is men niet bereid om die richting op te gaan. 

Zo is er in Suriname een Boerderij Goliath een NV die heel goed bezig is met citrus. Het is onbekend of dit bedrijf een staatsbedrijf is of van privé-personen. Wie de directeur is van deze NV is ook onbekend. Het bedrijf zou 450 hectare groot zijn en een aanplant van 80.000 bomen hebben. Dit bedrijf schijnt van een particulier te zijn. Ooit waren er plannen van het bedrijf om te exporteren naar de buurlanden. Het initiatief van deze bedrijven is genomen door buitenlanders en er is een samenwerking geweest met partners uit Brazilië. Dit bedrijf, gelegen op weg naar West Suriname in de buurt van het dorp Matta te Para, heeft een bepaalde touch met de bevolking. Er zijn vaste locaties in Paramaribo waar tegen een redelijke fruit goed verpakt fruit en verse sap kan worden gekocht. Het is een modelbedrijf en LVV moet durven om met goede managers en geen beunhazen uit de partij, zo een bedrijf op te zetten. 

Eerder was door de vorige regering te Dirkshoop in het district Saramacca ook een officieel startsein gegeven voor het opzetten van een Agro Industrial Park (AIP). Het AIP-project zou bestaan uit melkvee, pluimvee en groenten (kassenteelt voor importvervanging). De private sector zou bij al deze projecten nauw worden betrokken. De Israëlische LR Group zou bij het opzetten van het project assistentie verlenen. Deze deal met Israël ging niet door en wat er van het project geworden is weten we niet. Te Dirkshoop zouden ook uien, bloemkool en broccoli worden geteeld. Er was bewust hiervoor gekozen, om zodoende de lokale boeren niet te beconcurreren, maar om de import vervangende producten te telen om zodoende deviezen te besparen. De LVV-minister gaf aan dat 1.200 banen zouden worden gecreëerd. Dit hele project is dus mislukt. Het Agro Industrial Project zou ook activiteiten uitvoeren te ‘s Landsboerderij te Reeberg in het district Wanica. Er was ooit ook een ’s Landsboerderij in de buurt waar de universiteit is. 

Enkele jaren terug was er een Agrarische Adviesraad van Saramacca die de melkproductie wilde bevorderen. Van deze organisatie is ook niet veel te merken. Er waren eerder veebedrijven in Suriname te Tibiti en Baboenhol. Recent is gebleken dat het ‘vermeerderingsbedrijf’ te Tibiti, dat viel onder het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), door de regering Bouterse is uitgegeven aan particulieren. Het bedrijf dat diende voor kwaliteitsverbetering van de veestapel, kleine herkauwers en varkens, lag verspreid op een perceel van ongeveer 5.000 hectare.

Overnight moesten alle dieren, zoals koeien, varkens, geiten en nog andere dieren verwijderd worden van de ‘s Landsboerderij. De huidige LVV-minister gaf aan niet te weten hoeveel dieren van Tibiti zijn verhuisd en hoeveel zijn aangekomen bij de Staatsboerderij. De cijfers zijn er niet. Over de particulieren, aan wie het terrein is uitgegeven, beschikte het ministerie helemaal niet over informatie. Dat gebeurt meestal wanneer regeringen kapitalisten willen bedrijven, want deze zaken zijn bekend in het kleine Suriname. 

Nu lezen we vlak voor de verkiezingen weer iets dat op een verkiezingsstunt lijkt. Projecten over de landbouw en veeteelt gaan nooit door en worden abrupt gestopt door de volgende regering. Nu lezen we van LVV dat de melksector in het bijzonder in Saramacca nieuw leven moet worden ingeblazen. Dat wil het ministerie doen door het opzetten van een model melkveebedrijf in samenwerking met lokale melkboeren. Dit melkveebedrijf zal dienen als praktijk- en kenniscentrum voor onder andere on the job trainingen voor studenten, alsook bijscholing aan bestaande boeren om efficiënter te produceren. Ook zal aldaar een genenbank worden opgezet van meerdere grassoorten met daaraan gekoppeld informatie over vereiste bodemtype, bemesting en meer.

Op het melkveebedrijf zal ook rasverbetering plaatsvinden. Dit met het oog op een hogere melkproductie, een goed temperament bij het vee, hittebestendigheid, een betere gezondheid en een grotere weerstand tegen ziekten en plagen. In de naaste toekomst zal daar ook onderzoek worden verricht naar gedeeltelijke of volledige vervanging van importvoer door lokale grondstoffen. Het is allemaal nieuws om een gat in de lucht te springen. 

Maar het is, te oordelen naar de politici die er aanwezig waren en geen ondernemers uit het buitenland, niets anders dan gebakken lucht. Politici gaan zulke projecten nooit van de grond kunnen brengen. Dit mooi nieuws is het zoveelste van LVV, iets waarin een voormalige minister Algoe ook in uitblonk. Deze bewegingen zijn er alleen om het dreigend verlies van stemmen in Saramacca in te dammen. Mogelijk zijn in het project ook bevriende boeren van de partij betrokken. 

Maar, we denken dat nu in 2024 deze lege projecten zonder echte ondernemers en kapitaal serieus zijn. Wij denken dat de politieke schade in Saramacca en andere landbouwdistricten al is geschied en niet meer om te keren is. Velen hebben de landbouw- en veeteeltsector al verlaten door 0,0 steun van de regering. Grote pushfactoren zijn geweest de recente overstromingen, slechte waterhuishouding en duur veevoer waarvan enkele ondernemers flink verdienen. De regering heeft geen moeite gedaan om aan te tonen dat het nu menens is, dus het zal weer gewoon als normaal zijn.  

error: Kopiëren mag niet!