Minister Dasai start Krin Birti project in Nickerie

Minister Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft in het weekend te Sidoredjo in het district Nickerie het Krin Birti project gelanceerd. Dit project zal ook gelanceerd worden in Saramacca, Commewijne en Paramaribo en heeft als doel de leefomgeving te verbeteren, publieke betrokkenheid te vergroten voor milieubescherming en esthetische waarde van het gebied te verhogen, zo bericht het Burger Informatie Centrum Nickerie.

Na het bekijken van een videopresentatie over het project werden de aanwezigen toegesproken door onder andere Jiechel Kasandiredjo (projectdrager Nickerie), een buurtbewoner tevens voorzitter van een moskee te Sidoredjo, Ritesh Sardjoe (directeur Milieu), VHP-Assembleelid Harriet Ramdien, districtscommissaris Senrita Gobardhan en minister Dasai.

Directeur Sardjoe deed een beroep op de gemeenschap om haar medewerking te verlenen, zodat Krin Birti een succes wordt.

Parlementariër Ramdien zei dit project een heel goed initiatief te vinden en beloofde de minister te zullen ondersteunen in deze. Zij gaf aan dat succes niet direct kan worden verwacht, maar dat het zal zeker komen.

De districtscommissaris feliciteerde Nickerie, maar in het bijzonder de buurt en bedankte het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu voor dit project. Ook zij beloofde haar volledige ondersteuning te zullen geven om Krin Birti tot een succes te maken. Verder gaf zij aan dat Sidoredjo een voorbeeld is van hoe het hoort, aangezien die buurt altijd schoon is. Zij stelt voor dat Sidoredjo daarom gezien moet worden als de ambassadeur van Nickerie op het gebied van schoon milieu.

Minister Dasai benadrukte, dat het toenemende probleem van afval in Suriname de aanleiding is van dit project.

Volgens hem komt klimaatverandering door de manier hoe wij omgaan met ons milieu. “Dit is een project dat veel inzet vereist en met uw ondersteuning zal het zeker lukken. Kon bondru kon na wang, gi wang moro betre Sranang”, aldus de minister.

Na de toespraken werd er een billboard onthuld en minister Dasai overhandigde een paar gereedschappen aan een groep buurtbewoners die vrijwillig ervoor zorgen dat Sidoredjo schoon blijft.

error: Kopiëren mag niet!