Foute Genesis Pan American huizen bouw project

Men zegt “succes breed succes”, precies zo is het zo dat een corrupte constellatie corruptie alom voortbrengt. Ik heb zitten lezen en luisteren naar allerlei analyses omtrent bovengenoemd huizen bouwproject. Het project was van begin af aan een corruptieproject. Immers wat is de gang van zaken in een normaal beschaafd land. Als de regering uitvoering wil geven aan haar intentie voor sociale woningbouw, dan dient zulks allereerst te prijken op haar begroting. Verder en dat is fundamenteel voor een natiestaat namelijk dat alle handelingen van de regering ten doel hebben het algemeen belang te dienen. En daartoe zal bij de uitvoering efficiënte allocatie van middelen dienen plaats te vinden.

Echter heb ik niet het gevoel dat onze politici weten wat een natiestaat is en dat zij nog minder streven naar behartiging van het algemeen belang, en dus van efficiënte allocatie van middelen. 

Wat de vorige regering gedaan heeft is fundamenteel fout en staat haaks op het streven naar het algemeen belang en op het realiseren van efficiënte allocatie van middelen. Door een overeenkomst te maken met een aannemer, contractant, heeft zij alle regels van behoorlijk bestuur geschonden. Immers men had datgene moeten doen wat staat in de regelgeving waarover het ministerie van Openbare Werken beschikt in zowel originele vorm als ook in de bijgestelde editie door voormalig directeur Blinker. En als de minister geen benul had van waarmee hij bezig was, wat het meest waarschijnlijk is, dan had hij minimaal meneer Blinker kunnen bellen voor advies.

Om kort te gaan bij een dergelijk project hoort een bestek en een begroting. Vervolgens dient, mogelijk na prekwalificatie, een openbare aanbesteding gehouden worden. Een openbare aanbesteding is de beste en de enige manier om efficiënte allocatie van middelen te bewerkstelligen. Maar, het schijnt dat het streven van de overheid niet meer is efficiënte allocatie van middelen maar integendeel gericht is op het realiseren van de maximale tjoekoe.

Men heeft een bedrijf uitgekozen om het project uit te voeren daarmee in feite de deur sluitende voor alle betere contractanten.

Al was het zo dat het project idee afkomstig was van Pan American dan nog rustte de plicht op de minister van Openbare Werken om een openbare aanbesteding te houden. De huidige regering heeft de zaak alleen nog erger gemaakt door tot uitbetaling over te gaan van kosten die niet gemaakt zijn en achteraf door de contractant zijn gedeclareerd.

De mensen van de NDP die moord en brand schreeuwen over corruptie die hebben zelf tonnen boter op hun hoofd, omdat in de periode 2010 tot 2020 voor minstens drie miljard Amerikaanse dollars is verdwenen van de bankrekening van de centrale bank bij de Citibank in New York.

Richard B Kalloe

error: Kopiëren mag niet!