Ons bos en onze ontwikkeling – Deel 5

Welke ontwikkelingsopties hebben wij?

De historie leert ons dat Suriname een chronisch gebrek heeft aan kritische capaciteit om zelfstandig vooruit te komen. En die capaciteit is geen abstractie maar hoort fysiek en materieel bezit te zijn van de politici. Tot nu toe hebben wij door onze natuurlijke hulpbronnen in de uitverkoop te gooien het hoofd boven water kunnen houden. Als straks de olie voor de kust niet die inkomsten gaat genereren waarop wij hopen, hopelijk zal dan pas het besef doordringen dat wij ons ontwikkelingsbeleid over een andere boeg moeten gooien. Immers als Suriname sinds 1975 circa 65 miljard Amerikaanse dollars verdiend heeft hoe komt het dan dat onze verdiencapaciteit en ons niveau van economische ontwikkeling steeds achteruit is gegaan sinds 1975.

Dat komt omdat wij een kiesstelsel en een grondwet hadden en deels nog steeds hebben, die slechts erop gericht was om een etnische groep te bevoordelen en haar politieke macht te verschaffen. Dat is desastreus geweest voor de ontwikkeling van Suriname. Kwam nog bij dat die etnische groep niet klein is en dus regeermacht zal blijven hebben waardoor men gevoeglijk de conclusie kan trekken dat economische ontwikkeling en vooruitgang in Suriname niet mogelijk zal zijn. Tribaal denkende mensen brengen geen ontwikkeling tot stand. Zij zijn in overwegende mate consumptiegericht en niet productie gericht.

Alvorens onze ontwikkelingsopties te bepalen is het gewenst eerst een SWOT analyse te maken.

Een SWOT analyse van Suriname

Sterke punten van Suriname.

Suriname heeft geen sterke punten aangezien het door wanbeleid, een anti ontwikkelingsbeleid, een anti productiebeleid, thans gekenmerkt wordt door een sterke diepgaande crisis in haast alle sectoren.

Vanuit politiek perspectief heeft Suriname een aanzienlijk voordeel dankzij zijn lidmaatschap van de Caricom. Echter kan dat voordeel niet benut worden, omdat een sterke stimulering van de productie en export economie is uitgebleven terwijl versterking van de particuliere sector een non issue is in Suriname om etnische redenen. Door het kiesstelsel hebben altijd Afro Surinaamse partijen regeermacht gehad en zij zien beslist geen heil in stimulering van de particuliere sector een sector overheerst door blanken en Aziaten. Het beste voorbeeld is het beleid van president Venetiaan, die alhoewel in 1992 bij het Raamverdrag besloten was om circa 700 miljoen Nederlandse guldens te bestemmen voor versterking van de particuliere sector, deze middelen bestemd heeft voor de niet-productieve sector, het resultaat van de ontwikkelingshulp van bijkans 3.5 miljard Nederlandse guldens is niet te zien in de economie.

Sociale orde

Suriname staat niet bekend om zijn goede sociale orde. Het land kent hoge criminaliteitscijfers voornamelijk door de etnische groep van de marrons. Dit betekent dat protesten voornamelijk gevoed worden door een enkele etnische groep. Een samenhangende samenleving ontbreekt. Het hebben van een zwakke sociale orde stelt de inwoners in staat om een lage  productiviteit en een lage levenskwaliteit te ervaren.

Veel corruptie

Over het algemeen heeft corruptie een negatieve invloed op de samenleving. Vanwege hoge corruptiecijfers zijn de publieke en private organisaties in ons land niet in staat naar behoren te functioneren.

Zwakke punten

Kleine geografische omvang, welke echter in vergelijking met de bevolkingsomvang geen hindernis genoemd mag worden.

Gebruik van fossiele brandstoffen

Ondanks het toenemende gebruik van hernieuwbare energiebronnen is Suriname nog steeds sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen. Een groot deel van de energiebehoeften van het land wordt gedekt door energiebronnen op basis van fossiele brandstoffen. Op dit moment heeft deze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vooral gevolgen voor het milieu. 

Afhankelijkheid van de publieke sector

Een groot deel van de Surinaamse arbeidsmarkt is in handen van de publieke sector. Dit toont aan dat het land effectief is geweest in stimulering van de werkgelegenheid door niet-productieve banen te creëren in de publieke sector; dit is echter een ernstige bedreiging voor groei en ontwikkeling vanwege het daardoor ontstane tekort aan personeel. Er is sprake van crowding out van de arbeidsmarkt door de publieke sector.

Kansen voor Suriname

Hernieuwbare energie en diversificatie van de economie

Een van de grootste kansen voor Suriname is hernieuwbare energie. Zoals eerder aangehaald, haalt het land een groot deel van zijn energie uit niet-duurzame bronnen. Er zijn geen stappen ondernomen om te profiteren van hernieuwbare energie. 

Vanwege een negatieve betalingsbalans hoort het ontwikkelingsbeleid gericht te zijn op stimulering van de export. Daar liggen veel kansen met name in de bio-sectoren.

Gevaren

Economische neergang

Zoals voor elk land is een economische neergang een van de grootste bedreigingen voor Suriname. Voor ons land is dit een bijzonder beangstigende dreiging, aangezien een groot deel van de arbeidsmarkt van het land wordt ondersteund door de publieke sector. Als de openbare lichamen van het land te maken zouden krijgen met strenge bezuinigingsmaatregelen, zouden ze gedwongen kunnen worden duizenden banen te schrappen, en dat zal grote gevolgen zou hebben voor veel  gezinnen. 

Richard B Kalloe

error: Kopiëren mag niet!