Totale goudproductie Suriname vorig jaar 30.107 kilogram

Royalty ontvangsten USD 37 miljoen

De totale goudproductie van Suriname bedroeg in 2023 een hoeveelheid van 30.107 kilogram. Ten opzichte van het vorige jaar is dit een daling van 10 procent, gedreven door een daling van de goudproductie van Newmont Suriname (NS) en de kleinschalige goudsector (kg). Het exportvolume nam bijgevolg af met 12 procent tot 29.390 kilogram. Dankzij een hogere goudprijs is de exportwaarde met slechts 2 procent gedaald. 

Ondanks een afname in de export door de kleinschalige goudsector, zijn de afdrachten van royalty’s aan de Staat gestegen van USD 32 miljoen in 2022 naar USD 37 miljoen vorig jaar. Dit kwam vanwege het hoger royalty tarief. Per 1 januari 2023 is het tarief verhoogd van 4,5 procent naar 5,5 procent. Deze cijfers maakt de Centrale Bank van Suriname (CBvS) bekend in zijn goudanalyse. Deze week heeft de CBvS de goudanalyse gepubliceerd over het vierde kwartaal van 2023.

Vierde kwartaal 2023

De internationale goudprijs is in het vierde kwartaal van vorig jaar met 15 procent gestegen tot gemiddeld USD 1.982 per troy ounce. In de laatste 3 maanden van vorig jaar vertoonde de totale goudproductie ten opzichte van dezelfde periode in 2022 een daling van 10 procent tot 8.646 kilogram, gedreven door de totale goudsector. De productiedaling bij Newmont Suriname bedroeg 13 procent, Zijin Rosebel Goldmines 9 procent en de kleinschalige goudsector 8 procent. 

Bijgevolg daalde het exportvolume in het vierde kwartaal 2023 met 13 procent tot 8.160 kilogram. De exportwaarde daarentegen steeg ten opzichte van dezelfde periode in 2022 (USD 509 miljoen) met 2 procent tot USD 517 miljoen, voornamelijk vanwege de kleinschalige goudsector waar de hogere internationale goudprijs de exportwaarde deed toenemen.

Goudprijs en verwachte productie

Volgens analisten zal de goudprijs naar verwachting dit jaar blijven stijgen en verhandeld worden tussen USD 1.880 en USD 2.250 per troy ounce bij een escalatie van het conflict in het Midden-Oosten, waarbij handelaren op zoek gaan naar “safe haven”.

Over de verwachte goudproductie in 2024 schrijft de CBvS het volgende: “Volgens Zijin heeft de verwerkingsinstallatie van de mijn de capaciteit om jaarlijks 12,5 miljoen ton zacht gesteente of 7,7 miljoen hard gesteente te verwerken. Na voltooiing van het “concentratordebottlenecking program” in 2023 verwacht het bedrijf ongeveer 10 ton, oftewel 320.000 troy ounce goud per jaar te produceren. Als dit in 2024 gerealiseerd wordt, gaat het om een toename van bijkans 20 procent ten opzichte van 2023.

Ofschoon er ten tijde van publicatie van deze analyse nog geen officieel productieoverzicht voor 2024 was bekendgemaakt door Newmont Suriname, is het aannemelijk dat de productie niet veel zal afwijken van 2023, omdat het bedrijf eerder aankondigde dat vanwege ‘mine sequencing” er harder erts en erts van lagere kwaliteit zou worden gemijnd.”  

SS

error: Kopiëren mag niet!