CARICOM-top neemt  opmerkelijk besluit inzake ‘reparaties’

De CARICOM staatshoofden en regeringsleiders hebben van 25-28 februari in Georgetown, Guyana, de 46ste reguliere vergadering gehouden. De vergadering stond onder leiding van de huidige voorzitter van de organisatie, president Mohamed Irfaan Ali.

Hoofdpunten

De staatshoofden en regeringsleiders hebben een uitgebreide agenda afgewerkt. De hoofdpunten van de agenda waren de stand van zaken rond de Caricom Single Market and Economy, de vrije interne migratie van alle beroepsbeoefenaren binnen de Caricom, kwesties rond voedselveiligheid, ontwikkelingen terzake regionaal lucht- en zeetransport, klimaatverandering en klimaatfinanciering. Carifesta is eveneens aan de orde geweest toen het staatshoofd van Barbados aanbood om dit Caribische festival in augustus 2025 te organiseren. 

Ook zijn er kwesties aan de orde geweest terzake de voortdurende oorlogssituatie in Gaza en de onveilige situatie op Haïti en er zijn verder besprekingen gevoerd met de president van Brazilië, Luiz Inacio Lula da Silva die als speciale gast op de conferentie aanwezig was.  

Reparaties

Het vraagstuk van reparaties voor het slavernijverleden heeft ook weer op de agenda gestaan. Er is verslag gedaan door de voorzitter van de Caricom Reparatie Commissie,CRC, professor Hilary Beckles, en door de voorzitter van de Prime Ministerial Sub-Committee, PMSC, premier Mottley van Barbados. Beide functionarissen hebben erop gewezen dat het Caricom reparaties initiatief uit 2013 inmiddels is uitgegroeid is tot een fenomeen op wereldniveau, dat bovendien steeds verder groeit. De staatshoofden en regeringsleiders hebben het regionale werkplan en het budget voor 2024-2026 goedgekeurd.

Een opmerkelijk besluit van deze vergadering is dat de regeringsleiders en staatshoofden uitdrukkelijk de context van het ‘Reparatory Justice’ programma hebben uitgebreid. Zij hebben bepaald dat de volgende onderdelen in het vervolg dit programma zullen uitmaken, te weten: genocide gepleegd onder de inheemsen, chattel slavery onder de Afrikanen, contractarbeid en kolonialisme. 

Verder hebben zij de bijzondere positie van personen en organisaties in de diaspora voor wat betreft Reparatory Justice onderkend. Tenslotte hebben de staatshoofden en regeringsleiders gesteld dat zij zullen trachten om het vraagstuk van reparaties op de agenda’s te krijgen van SIDS conferentie die op Antigua en Barbuda in mei 2024 wordt gehouden en op de agenda van de Commonwealth Staatshoofden Conferentie die in oktober 2024 wordt gehouden. 

Nationale Reparatie Commissie Suriname

error: Kopiëren mag niet!