Open brief aan president Santokhi en minister Ramadhin

Geachte President van Suriname ZE. Chandrikapersad Santokhi,

Geachte minister van Volksgezondheid de heer Ramadhin,

Als bezorgde burger van Suriname, richt ik me tot u met enkele dringende kwesties betreffende de gezondheidszorg in ons land.

Het valt mij met grote bezorgdheid op, dat er een schrijnend gebrek is aan essentiële materialen, vooral voor dotterbehandelingen, en dat er meldingen zijn van monitoren die uitvallen tijdens deze ingrepen. Deze onaanvaardbare situatie vormt niet alleen een direct gevaar voor het leven van hartpatiënten, maar ondermijnt ook het vertrouwen van onze gemeenschap in ons gezondheidssysteem.

Het tekort aan materialen voor dotterbehandelingen is bijzonder verontrustend, gezien deze procedure van levensbelang is voor mensen met hartproblemen. Het is onacceptabel dat patiënten geen toegang hebben tot de noodzakelijke medische voorzieningen en vereist onmiddellijke actie om dit tekort aan te pakken. Daarnaast is het onaanvaardbaar dat monitoren uitvallen tijdens operaties. Dit brengt niet alleen het leven van de patiënt in gevaar, maar veroorzaakt ook onnodige stress en angst bij zowel de patiënten als het medische personeel. Het is van cruciaal belang dat onze medische apparatuur betrouwbaar is en naar behoren functioneert om een veilige en effectieve behandeling te garanderen.

Als vertegenwoordigers van ons volk geloof ik dat het uw verantwoordelijkheid is om een adequate gezondheidszorg voor alle burgers te waarborgen. Daarom verzoek ik u dringend om mijn bezorgdheid serieus te nemen en direct actie te ondernemen om de gezondheidszorg in Suriname te verbeteren. Ik vraag u om te voorzien in de benodigde middelen voor dotterbehandelingen en ervoor te zorgen dat onze medische apparatuur betrouwbaar is en goed functioneert.

Daarnaast wil ik uw aandacht vestigen op het schrijnende tekort aan andere essentiële zaken, zoals medicatie voor dialysepatiënten, dialysetoegang en materialen voor prostaatoperaties en prothesen voor knie- en heupoperaties, waarvoor patiënten thans zelf moeten betalen.

Tevens wil ik uw aandacht vragen voor het groeiende probleem van gekwalificeerd zorgpersoneel dat naar het buitenland vertrekt vanwege de lage lonen. Momenteel zijn er naar verluidt tal van zorgprofessionals die van plan zijn om naar het buitenland te vertrekken. Het achterblijvende personeel moet meerdere shifts draaien en kampt met een gebrek aan motivatie als gevolg van de zeer lage lonen. Ik verzoek u daarom ook dringend om de bezoldigingen van ons zorgpersoneel aan te passen, gezien zij ondanks hun precaire financiële situatie hun werk met toewijding blijven uitvoeren.

Iedere zelfrespecterende volksvertegenwoordiger ziet het als zijn of haar plicht ervoor te zorgen dat alle burgers toegang hebben tot kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg, zonder uitzondering. Daarom vertrouw ik erop dat u deze verantwoordelijkheid serieus neemt en actie zal ondernemen om de gezondheid en het welzijn van alle Surinamers te waarborgen. 

Met vriendelijke groet,

Nasser Dahoe

error: Kopiëren mag niet!