Kippen en varkens te Wanica Zuid-Oost zorgen voor stankoverlast

Kippen en varkens blijken voor de nodige stankoverlast te zorgen voor bewoners van Wanica Zuid-Oost. Dat blijkt uit een paar berichten op de Facebookpagina van het Burger Informatie Centrum (BIC) Wanica Zuid-Oost.

Zo is te lezen, dat deze week na ontvangen klachten van buurtbewoners van de woonwijk La-Rencontre en omgeving over stankoverlast veroorzaakt door een kippenkwekerij, de ressort leider met de bestuursopzichter en  onder-beztuursopzichter een bezoek hebben gebracht aan die kippenkwekerij. 

Tijdens het oriëntatiebezoek werden “oneffenheden geconstateerd”. “De eigenaar is terstond aangesproken om de omstandigheden te doen corrigeren”, zo bericht het BIC Wanica Zuid-Oost.

In dezelfde week meldde het Burger Informatie Centrum Wanica Zuid-Oost, dat in opdracht van districtscommissaris Shafiek Goelaman de kippenverkoop zaak “Ring Chicken Shop” aan de Indira Gandhiweg, per direct werd gesloten

De bestuursdienst van het ressort De Nieuwe Grond had tijdens reguliere controlewerkzaamheden een zeer slechte en onhygiënische situatie ter plekke aangetroffen. De exploitant van de kippen shop werd erop geattendeerd en de man werd verzocht de geconstateerde misstanden te herstellen alvorens er weer toestemming zou worden gegeven om de activiteiten te hervatten.

Varkensbedrijf zorgt voor stankoverlast

Medio februari ontving het commissariaat klachten van buurtbewoners van de woonwijk La-Rencontre en omgeving over stankoverlast veroorzaakt door een varkensbedrijf. Ook in dit geval gingen de ressortleider en de bestuursopzichter met een districtsraadslid op pad om ter plekke de situatie te aanschouwen. De eigenaar werd direct aangesproken en van de man werd verwacht dat hij een en ander zou gaan veranderen.

In deze drie zaken kan de vraag gesteld hoe het kan, dat dergelijke bedrijven zich kennelijk bevinden in de nabijheid van bewoning. De bedrijven hebben zeer waarschijnlijk een vergunning ontvangen voor het uitoefenen van hun bedrijven. Maar, het kan toch als algemeen bekend verondersteld worden, dat er altijd rond kippen- en varkenskwekerijen ‘een luchtje hangt’…. en dat dat kan zorgen voor de nodige stankoverlast voor omwonenden.

Reactie districtscommissaris Goelaman

De redactie van Dagblad Suriname heeft hieromtrent uiteraard districtscommissaris Goelaman benaderd voor een reactie.

Hij zegt, dat voor zover hem bekend is, dergelijke bedrijven een Hinderwetvergunning moeten aanvragen. “Deze wordt uitgegeven na  advies van diverse instanties en ook vindt er buurtonderzoek plaats. Op basis van de titel = landbouw en veeteelt – van de grond kunnen ondernemers soms ook hun activiteiten ontplooien. Voor zover kun je hun activiteiten niet stopzetten, omdat ze dan hun kweek zouden moeten verwijderen van hun perceel, anders dan in een verkoopzaak waar dat wel kan.”

Voor wat betreft de overlast zegt de districtscommissaris, met zoveel woorden, dat wel een bedrijf kan worden aangemaand om mitigerende maatregelen te nemen ter vermindering van overlast. “In hoeverre daaraan wordt voldaan, moet heronderzoek uitwijzen”, aldus districtscommissaris Goelaman.

PK

error: Kopiëren mag niet!