Geduld voltijdse en parttime docenten AOH en ADNL ten einde: Er zit geen rek meer in

Voltijdse en parttime docenten van de Avondopleiding voor de Akte van Hoofdonderwijzer (AOH) en de Avondopleiding De Nieuwe Leerkracht (ADNL) overwegen een actiemodel vanwege niet-uitbetaalde lesuren. Elk jaar moeten vertegenwoordigers van de docenten het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur aanschrijven over deze kwestie, die een structureel karakter lijkt te hebben. Ondanks de onbetaalde uren blijven docenten toegewijd aan hun taken en ondersteunen de studenten. 

Marcellino Nerkust (President van de Federatie van Organisaties van Leerkrachte, FOLS, gepensioneerd docent Nederlands; AOH en ADNL-stagebegeleider) heeft in een eerder artikel serieuze aandacht gevraagd voor dit probleem.

De redactie van Dagblad Suriname heeft de heer Nerkust benaderd om meer inzicht te krijgen in dit probleem. Allereerst is gevraagd wat de reacties en acties van het ministerie waren op eerdere verzoeken en aanschrijvingen van de docenten. Nerkust antwoordt hierop: “Een argument dat wordt gebruikt, is dat de lesurenstaten niet op tijd worden ingeleverd door de directeuren van de diverse pedagogische instituten. Moet dan worden aangenomen dat de directeuren hun docentenkorps opzettelijk benadelen? Het lijkt erop alsof niemand op het ministerie verantwoordelijk gesteld wil worden voor de late uitbetaling en de schuld maar schuift in de schoenen van de directies. Het kan zijn dat er ook ‘nieuwe personen’ op posten zijn gezet die nog niet bekend zijn met werkprocessen, waardoor alles wordt vertraagd.”

Op de vraag hoe deze situatie de werkomstandigheden en motivatie van de docenten en uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs beïnvloedt, geeft Nerkust aan, dat het zeer demotiverend werkt naar de docenten/parttimers; zij die gewerkt hebben, gereden zijn naar de stagescholen om studenten te begeleiden.

“Wie vergoedt de brandstof?”

“Docenten die naar de opleiding zijn gereden om hun doceeropdracht uit te voeren en tentamens af te nemen en de gemaakte tentamens te corrigeren, de motivatie komt niet uit de lucht vallen; er moet ook iets tegenover staan. En dat is het recht op uitbetaling van de gewerkte uren. Ondanks deze stresssituatie doen de docenten hun uiterste best om de kwaliteit van de aangeboden vakken te bewaken. Wie vergoedt de docenten voor de verbruikte brandstof? Dit betekent, dat de docenten het ministerie van Onderwijs al 5 maanden subsidiëren. Er zijn gepensioneerde parttime/docenten die geld moeten lenen om brandstof voor hun auto te tanken, om zo hun verplichtingen jegens de opleiding (AOH of ADNL) na te komen en hun verantwoordelijkheid met betrekking tot hun aanwezigheid te tonen.”

“Geen FOLS-actie”

Aan Nerkust werd ook gevraagd hoe dat actiemodel eruit zal zien en wat de mogelijke gevolgen voor de studenten zullen zijn. Hij zegt hierop: “Laat mij alvast stellen, dat het geen FOLS-actie is. De FOLS vertegenwoordigt geen docenten op VOS-niveau. Opkomen voor deze docenten valt onder de verantwoordelijkheid van een andere onderwijsvakorganisatie. Als de docenten een actiemodel uitvoeren, moet dat gezien worden als een ernstige noodkreet om de docenten eens eindelijk uit te betalen over de afgelopen maanden waarin ze hebben gewerkt! De docenten/parttimedocenten en directies hebben gewerkt, betaal ze toch! En het gaat om overuren, parttime uren, en de OD-toelagen. Kortom; het ministerie weet precies wat uitbetaald moet worden en over welke periode. Jammer genoeg zullen de studenten in een situatie terechtkomen van ‘zelfstudie’. Geen leerstof overdracht op weg naar de volgende tentamens met alle gevolgen voor het resultaat van de tentamens.”

“Er zit geen rek meer in”

Tot slot geeft Nerkust aan, dat het geduld van de voltijdse en parttime docenten AOH en ADNL al ten einde is; “er zit geen rek meer in”.
SK

error: Kopiëren mag niet!