Ruim 160 internationale dierenrechtenorganisaties willen onderzoek naar illegale import in Sri Lanka van 330 vogels uit Suriname

Ook een brief naar Surinaamse ministeries van Financiën en Bosbeleid en Bosbeheer

De Asia For Animals Coalition (AFA) –  een netwerk van lokale en internationale dierenbeschermingsorganisaties natuurbehoudsorganisaties, de grootste in zijn soort ter wereld – heeft 23 februari in een brief aan de directeur-generaal van de Douane op Sri Lanka haar bezorgdheid geuit over de illegale import in december 2023 van 330 vogels uit Suriname. De brief wordt ondersteund door ruim 160 bij haar aangesloten organisaties. De vogels waren eind december met een privé chartervlucht vanuit Suriname gearriveerd op Sri Lanka. Maar, er waren problemen met de bij de zending behorende documenten en vergunningen. 

De Douane had rond 15 januari de importeur toestemming gegeven om de vogels uit Suriname in veilige bewaring te nemen, zodat hij ze in zijn pand in Hambantota kan vasthouden totdat een onderzoek zou zijn afgerond. 

Ook brief aan Surinaamse ministeries van Financiën en GBB

De AFA heeft ook de Surinaamse ministeries van Financiën en Planning en Bosbeleid en Bosbeheer een brief gestuurd, waarin ook informatie wordt gevraagd omtrent de gang van zaken rond de export. Zo wil de organisatie onder andere weten waarom de vogels zonder de juiste documenten zijn vervoerd met een chartervlucht en hoe het mogelijk is dat er meer vogels zouden zijn vervoerd, dan op de bijgaande exportdocumenten was vermeld.

Angst voor ziekteverwekkers onder de 330 vogels

De uit Suriname geïmporteerde vogels bereikten de luchthaven van Mattala op 30 december, maar omdat er geen faciliteiten en ruimte waren bij de quarantaine voor dieren onder het Department of Animal Production and Health (DAPH), Department of National Zoological Gardens, werden de vogels in bewaring gegeven aan de importeur.

Onder de vogels zouden zich zieke vogels bevinden en lokale media berichtten, dat ruim 40 vogels de vlucht niet hadden overleefd. Gevreesd werd verder, nu Suriname berucht is vanwege de vogel- en dierensmokkel, dat de vogels ziekteverwekkers bij zich dragen. 

Privé vliegtuig

“Op 30 december 2023 arriveerden 330 vogels op Mahinda Rajapaksa International Airport (MRIA), Mattala, Sri Lanka, in een privé vliegtuig vanuit Suriname. De importeur beschikte niet over de vereiste licentie en vergunningen. Er blijven vragen bestaan over hoe deze illegale import van vogels tot stand is gekomen, over de transparantie ervan. Met de illegale import van deze vogels, zijn nationale wetten en mogelijk internationale verdragen geschonden.” aldus de AFA in haar brief aan de Douane. 

“De vogels bevinden zich in quarantaine bij de importeur in Hambantota. De importeur heeft echter een lange geschiedenis in het importeren van vogels en moet goed op de hoogte zijn van de relevante wetgeving. De acties van de importeur suggereren het negeren van de wet”, stelt de organisatie.

Transport vogels niet in overeenstemming met internationale regelgeving

Volgens de AFA zijn de vogels niet vervoerd in overeenstemming met de International Air Transport Association (IATA) Live Animals Regulations (LAR). IATA stelt internationale normen vast om het dierenwelzijn tijdens luchtvervoer te garanderen. “Het niet significant voldoen aan deze normen heeft gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van de individuele dieren.”  

Zorgen binnen CITES over smokkel vogels uit Suriname

Ook schrijft zij, dat Suriname een internationaal erkend knooppunt voor de illegale handel in wilde dieren is. Tijdens een recente CITES-conferentie (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) in november 2023 werden er zorgen geuit over de illegale handel in levende vogels uit Suriname na de grootste gedocumenteerde vangst in dat land van Lear’s ara’s, een van de zeldzaamste papegaaiensoort ter wereld, endemisch in Brazilië. De AFA stelt in haar brief, dat bijzondere voorzichtigheid in acht moet worden genomen bij zendingen afkomstig uit Suriname, met betrekking tot de wettigheid van de manier waarop de vogels zijn verkregen, en de gezondheidsstatus van de dieren, aangezien velen illegaal in het wild worden gevangen en geen medische screenings krijgen voorafgaand aan de export. 

Onpartijdig, onafhankelijk onderzoek

De ondertekenende organisaties van de brief, van over de hele wereld, namens vele miljoenen leden die zij vertegenwoordigen, verzoeken de Sri Lankaanse autoriteiten (zie tekstdeel uit brief onderaan) een onpartijdig en transparant onderzoek uit te voeren naar de invoer van de 330 Surinaamse vogels en passende maatregelen en juridische stappen te ondernemen tegen de importeur. Ook moet met terugwerkende kracht geweigerd worden vergunningen te verlenen die de importeur in staat stellen deze vogels te houden.

Importeur en exporteur

De importeur van de vogels was directeur Ajith Gallage van Sri Lanka’s grootste Vogelpark en Onderzoek Centrum te Hambantota, met zo’n 3.200 vogels, meer dan 180 soorten. 

Van bronnen op Sri Lanka heeft de redactie van Dagblad Suriname vernomen, dat de exporteur van de zending van 330 vogels uit Suriname was Kathleen Heikerk, eigenaresse van Amazone Animal Export in Paramaribo, een bedrijf dat allerlei in het wild gevangen dieren – waaronder vissen, reptielen en vogels – exporteert naar bestemmingen over de hele wereld. Of er ook een onderzoek komt naar de werkwijze van de exporteur is op dit moment niet bekend. 

De redactie van Dagblad Suriname heeft de exporteur om een reactie gevraagd op de gang van zaken rond de export van de 330 vogels naar Sri Lanka, maar ondanks herhaald verzoek geen reactie ontvangen. Ook de CITES-vertegenwoordiger bij de dienst ‘s Lands Bosbeheer heeft niet gereageerd op herhaalde vragen van Dagblad Suriname. (CITES heeft als doel de handel in beschermde dier- en plantensoorten in kaart te brengen. Dit wordt gedaan door een systeem van in- en uitvoervergunningen en de exporten en importen worden geregistreerd in een handels database.)

De organisatie Centre for Environmental Justice (CEJ) op Sri Lanka heeft zaterdag 24 februari de redactie van Dagblad Suriname laten weten, vernomen te hebben dat getracht wordt de 330 vogels uit Suriname naar een ander land te vervoeren, zonder daarover de lokale betrokken autoriteiten te informeren…… De saga rond de 330 vanuit Suriname in Sri Lanka geïmporteerde vogels is nog niet ten einde.

PK

error: Kopiëren mag niet!