Pertjajah Luhur installeert acht raden

De Pertjajah Luhur (PL) heeft onlangs een 8-tal raden geïnstalleerd. Deze zijn: de Adviesraad onder leiding van Kenneth Lo-A-Njoe, de Vrouwenraad met Toetie Abas als voorzitter, het Wetenschappelijk Bureau onder leiding van Radjkumar Kirpal en de Jongerenraad wordt gestuurd door Muhamad Firdaus Samijadi.

De Raden van Fondsen, Grondzaken, Rechtspositie en BAZO/BZV/KKV vallen respectievelijk onder leiding van Radjkumar Kirpal, Kaminie Tajib, Eskak Mohamad Nasier en Andy Atmodimedjo.

De verschillende raden hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid bij de behandeling van klachten van de samenleving.

Paul Somohardjo, de voorzitter van de PL geeft in een gesprek aan dat het veelvuldig voorkomt dat bij tal van zaken er onvolledige tot geen juiste informatie wordt verstrekt aan de burgers. Of wanneer men zich voor enige informatie wendt tot een kantoor of bureau ze steeds van het kastje naar de muur worden gestuurd.

De PL, die de sociale kracht uitdraagt neemt alle problemen/ klachten heel serieus en heeft de raden de taak meegegeven om de samenleving te helpen door oplossingsgericht te werken.  “Wij zijn de partij met de sociale kracht en wij moeten het volk dienen. Het moet niet blijven bij een belofte”.

De samenleving kan zich met al haar klachten wenden tot de District- en Ressortbesturen van de PL evenals het Managementteam. De klachten worden dan verder op het bord gelegd van de desbetreffende Raden.

De verschillende Raden moeten 2-wekelijks verslag uitbrengen aan de voorzitter van de PL. Zij moeten de schouders onder het werk zetten in het belang van alle burgers, zegt Somohardjo. Indien er klachten of problemen zijn die niet door de partij opgelost kunnen worden, zal de partijvoorzitter de hulp inroepen van de Raad van Ministers of zelfs President.

error: Kopiëren mag niet!