Mgr. Aloysius Zichem Solar Project

Het Kerstverhaal van een Paus, twee Bisschoppen en twee Misdienaar

Op zaterdag 23 december om 11.00 uur heeft Mgr. Choennie zijn zegen uitgesproken over de ingebruikstelling van het Mgr. Aloysius Zichem solarproject. Op het dak van de sporthal van het sportcentrum zijn 60 zonnepanelen geplaatst met een capaciteit van 30 kW.

Hoe is dit project tot stand gekomen?
Paus Franciscus heeft in 2015 in zijn encycliek Laudato Si de wereldgemeenschap opgeroepen om zo goed mogelijk om te gaan met het milieu en alles na te laten wat negatieve gevolgen kan hebben op de klimaatverandering. Het Rooms Katholiek Bisdom Paramaribo is hierdoor geïnspireerd geraakt en heeft naar mogelijkheden gezocht om aan de oproep van de paus gevolg te geven.
Een van de oorzaken die het klimaat negatief beïnvloedt, is de uitstoot van broeikasgassen en daarom zou het goed zijn om deze uitstoot zoveel als mogelijk te beperken, door bijvoorbeeld de verbranding van fossiele brandstoffen te verminderen. Zo is de gedachte geboren om zonne-energie als alternatief voor te stellen.

Het Bisdom Paramaribo wenst in Suriname het voortouw te nemen in dit bewustwordingstraject en heeft daarom gemeend een pilotproject op te zetten om dat vervolgens uit te breiden met andere solarprojecten, waarbij gedacht wordt aan het plaatsen van zonnepanelen op de diverse gebouwen die behoren aan het Bisdom Paramaribo, zoals kerken, pastories, scholen, internaten en tehuizen voor ouden van dagen.

Vermeldenswaard is dat het Bisdom Paramaribo de volle ondersteuning en medewerking heeft gekregen van diverse instanties en met name willen wij hierbij noemen medewerkers van de EBS, en de Verbruikersraad die ook een voorstander is van de verdere ontwikkeling van solarprojecten. De technische uitvoering is verricht door het bedrijf SolarSafetySuri.com.
Op korte termijn zullen er nog 9 projecten worden uitgevoerd van elk 30 kW.

Het Bisdom Paramaribo hoopt dat velen dit initiatief zullen volgen. Echter, het is wel noodzakelijk dat de overheid met incentives deze initiatieven moet ondersteunen, anders zal het bij deze eerste pogingen blijven.

Het projectproces in het kort:

  • In 2015 heeft Paus Franciscus zijn encycliek Laudato Si geschreven.
  • In 2017 heeft Mgr. K. Choennie het vervallen NGVB-sportcentrum weer in de boezem gebracht van het RK Bisdom en op 25 november 2017 vernoemd naar Mgr. Aloysius Zichem (AZS), die ruim 40 jaar eerder de basis heeft gelegd.
  • In 2023 draait het gerenoveerde AZS, ook na de covidonderbreking, op volle toeren en is de capaciteit geheel ‘uitverkocht’.
  • Op 13 november 2023 heeft voormalig misdienaar Walter Brei (EBS) de eerste technische assessment gemaakt en de elektriciteits-installatie van AZS als geschikt verklaard voor de solarconfiguratie.
  • Op 14 november 2023 heeft voormalig misdienaar Robert Ameerali namens de Verbruikersraad een uitgewerkte solarconfiguratie aan het RK Bisdom gepresenteerd.
  • Op 4 december 2023 heeft het RK Bisdom vergaderd met de EBS-staf die het project zal begeleiden.
  • Op 21 december 2023 is de container met zonnepanelen binnengevaren.
  • Op 21, 22 en 23 december 2023 is de gehele solarconfiguratie (60 panelen, 30 kW) op het dak van de sporthal geïnstalleerd.
  • Op 23 december is in aanwezigheid van de Verbruikersraad en directeur EBS, de ingezegende solarconfiguratie in gebruik genomen door Mgr. Choennie en J. Tjang-A-Sjin (RK Bisdom verantwoordelijke voor solar).

(Bron: Omhoog, Dienst Media & Communicatie RK Bisdom Paramaribo) 

error: Kopiëren mag niet!