Stichting Wi Tru Sranan wil nauw samenwerken met leiders in 2024 

Wi Tru Sranan is sinds begin 2022 onvermoeibaar actief in de Surinaamse gemeenschap met dialoog, communicatie en 

educatie over waarden en normen. Haar visie is een saamhorige Surinaamse samenleving met collectieve waarden en normen, die door een ieder worden beleefd en die welvaart, welzijn en ontwikkeling van iedere burger ondersteunen. 

Bij de afsluiting van het jaar 2023 hebben het bestuur en de werkgroepen van de stichting gereflecteerd op de afgelopen 12 maanden en de plannen voor 2024 besproken. 

Voorzitter Dirk Currie: “In 2023 hebben wij evenals in 2022 weer effectief kunnen samenwerken met diverse organisaties zoals de Rotary, JCI, het bedrijfsleven en het onderwijs,voor dialoog- en trainingssessies. Samenwerken en faciliteren is typerend voor onze manier van werken. Wij hebben tot onze vreugde kunnen observeren dat waarden en normen als thema nu vaker ook door andere organisaties opgepakt wordt. Ook zien wij dat onze jeugd door deelname aan onze activiteiten blijk geeft van belangstelling voor  waarden en normen, en dat zij de cruciale rol daarvan beseft, voor zichzelf en voor Suriname”.

Voor 2024 is het streven van Wi Tru Sranan meer leiders in de samenleving te betrekken bij haar missie. “Wij geloven namelijk dat leiders van allerhande organisaties in de samenleving – zoals overheid, politieke partijen, bedrijven, jeugd-, buurt- en sportorganisaties, religie, verenigingen, stichtingen etcetera een belangrijke bijdrage kunnen leveren.”

“Concreet kan dit door kernwaarden en -gedragsnormen binnen hun organisaties te introduceren, die continu te promoten en te bespreken en een voorbeeldrol te vervullen bij het uitdragen hiervan. Om zodoende meer en meer sociale omgevingen en organisaties in het land te creëren waar er afspraken gelden omtrent waarden en normen. Dit is waar de samenleving ons inziens een grote stap vooruit kan maken. Wij rekenen hierbij op de steun van vooruitstrevende leiders en organisaties die nu reeds met kernwaarden en normen werken, om ook andere organisaties daarvoor te inspireren en te helpen.”

“Een belangrijke sociale omgeving is natuurlijk het onderwijs. Wi Tru Sranan zal ook in 2024 de reeds begonnen samenwerking met het MinOWC voortzetten om waarden en normen een prominente rol te 

geven op onderwijsinstellingen.”

“Samen staan wij sterk als samenleving. Via waarden en normen  kunnen wij de samenleving versterken en verenigen. Wi Tru Sranan is gecommitteerd hieraan te blijven werken”, aldus Currie. 

Voor meer informatie over waarden en normen:

www.witrusranan.sr

error: Kopiëren mag niet!