Voorlichting ministeries functioneert niet naar behoren

De afdelingen ‘Voorlichting’ van de diverse ministeries functioneren verre van behoren. Wie via e-mail of via WhatsApp een ministerie of minister met een vraag of klacht wil benaderen komt er al snel achter dat dat welhaast onmogelijk is. Wie een e-mailadres – of zelfs een WhatsApp-contactnummer – heeft kunnen vinden en vervolgens naar dat adres een vraag of klacht stuurt, zal negen van de tien keer geen reactie ontvangen, niet eens een ontvangstbevestiging.

Transparant?

Dat leidt tot de vraag: in hoeverre zijn ministeries en hun bewindslieden transparant en benaderbaar? Transparantie, daar zou de regering garant voor staan. Maar, de praktijk leert dat voor de samenleving, voor de burgers, maar zelfs ook voor media, die transparantie ver te zoeken is.

Het is zeer ergerlijk wanneer een ministerie of bewindspersoon niet de moeite neemt om op een e-mail of ‘app’ te reageren. Overigens, hetzelfde geldt voor staatsbedrijven en voor instanties als het Korps Politie Suriname (KPS). Het KPS is niet eens via een algemeen e-mailadres te benaderen. 

Ministers niet bekend met transparant beleid

Het Openbaar Ministerie (OM) is wel via e-mail te bereiken en reageert ook negen van de tien keren. Maar, die reacties zijn veelal zeer summier en onvolledig. Op vragen over geruchtmakende zaken wordt door het OM liever helemaal niet gereageerd. Het OM kiest ervoor om nu en dan zelf met persberichten uit te komen over vooral niet echt actuele zaken of over het vernietigen van illegale landingsbanen voor drugsvliegtuigjes, met de nodige foto’s. Kortweg, persberichten als het het OM uitkomt. Maar, het OM doet tenminste iets als het gaat om het informeren van de samenleving. Dat kan niet gezegd worden over de Justitie en Politie-minister. Die reageert nooit op e-mails of ‘apps’, alsook niet zijn collega van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Het zijn beide ABOP-bewindslieden die kennelijk graag e-mails en ‘apps’ en transparant beleid gewoon negeren. voor welk beleid de eigen regering staat. 

Schofferen

Het getuigt van onfatsoen en zelfs van  het schofferen van burgers en media, wanneer een minister niet eens de moeite neemt om op vragen in een e-mail of ‘app’ te reageren. Veel ministeries en hun leiding zouden eens een voorbeeld moeten nemen aan bijvoorbeeld hun collega’s en ministeries in Nederland.

Voorlichters voor beleidsterreinen

Op de websites van Nederlandse ministeries worden met naam en toenaam diverse voorlichters vermeld, met e-mailadressen en telefoonnummers. De ministeries hebben ook meerdere voorlichters verdeeld over de diverse beleidsgebieden. En, ervaring leert, dat wanneer daar voorlichters via e-mail worden benaderd een reactie veelal al binnen een dag volgt. Het zijn voorlichters met kennis van zaken, met kennis van de aan hen toebedeelde beleidsgebieden en die weten hoe ze met burgers en media moeten omgaan. Ze zijn niet voor niets voorlichters…..

Dromen zijn…. bedrog

De vraag is of de Nederlandse ministeriële methode van voorlichting mogelijk is bij de ministeries in Suriname. Is er voldoende kennis aanwezig bij de ministeries om speciale voorlichters met eigen beleidsgebieden te plaatsen bij de afdelingen Voorlichting? En zouden ministers en/of directeuren het aandurven om de namen van voorlichters met hun eigen e-mailadressen en telefoonnummers te vermelden op de websites van de diverse ministeries? 

Helaas weten we het allemaal: dromen zijn bedrog. Het zal dus helaas aanmodderen blijven als het gaat om voorlichting en transparantie vanuit de meeste ministeries.

PK

error: Kopiëren mag niet!