Schroom wegdoen om Suriname mooi te maken

Er schijnt een oplossing te zijn gevonden voor de occupatie van de Waterkant door een aantal dak- en thuislozen. De dc van Paramaribo die wij eerder kwalijk hebben genomen voor het laten van de zaak zoals het is, moest een specifieke opdracht van de president krijgen voordat hij wakker werd. Dat geeft aan dat de man niet zelfstandig tot de meest basale inzichten kan komen voor zijn zorggebied, dat is de stad Paramaribo en met name het centraal gedeelte. 

Door toedoen van de president waarin de dc de facto bekeken zijdelings betrokken is, is een deel van de dak- en thuislozen opgevangen in de eerste plaats in faciliteiten nabij het Wanica Ziekenhuis. Deze faciliteiten waren opgezet voor de opvang van Covid-patiënten. De private-eigenaren van de faciliteiten zijn bereid voor het nobele doel hun objecten ter beschikking te stellen van de staat en dat is zeer toe te juichen. Nu wordt begrepen dat het niet alleen gaat om opvang, maar ook resocialisatie. Er zouden in het begin 50 dak- en thuislozen zijn opgevangen en daarvan is de helft al gerehabiliteerd. Die hebben een vak geleerd en zouden ook werkgelegenheid hebben bij o.a. boerderijen en security bedrijven. Soms wonen deze gerehabiliteerde dak- en thuislozen op het complex van de werkgevers. De dc en de Staat moeten wel erop toezien dat werkgevers geen misbruik maken van de kwetsbare positie van deze personen en dat ze onder andere goed behandeld worden, veilig werken, een goede beloning hebben, verzekerd zijn en op den duur zelfstandig kunnen gaan wonen. 

Het ging om een pilot-project met betrokkenheid van onder andere de ministeries van SoZaVo en Volksgezondheid. Dit pilotproject moet meer naar buiten worden gebracht als een succesverhaal van de rehabilitatie van dak- en thuislozen, die populair als zwervers worden aangeduid in Suriname. Volgens informatie van de dc ging het in het pilotproject niet om de zwaar medische gevallen, dus de mensen met psychoses en trauma’s. Maar in het vervolg van het project moeten deze personen ook worden meegenomen. 

De Waterkant moet helemaal schoongemaakt worden van alles wat ongewenst is en niet meewerkt aan het aantrekkelijk maken van de plaats voor binnenlandse- en buitenlandse toeristen. We kijken vol ongeduld en met argusogen uit naar de twee op elkaar afgestemde projecten om de kade vanaf Fort Zeelandia tot de grote markt tot een toeristische boulevard te maken met kwalitatief hoog vertier en eet- en drinkgelegenheden. Het doet ons goed om te vernemen dat met betrekking tot het beheer van het toeristisch gebied een stichting in het leven is geroepen. Het stichtingsbestuur moet overwegend uit ondernemers uit de horeca bestaan en daarin moeten de ondernemers die de International Mall Suriname hebben opgezet niet ontbreken. Het is namelijk een ondernemer die oog heeft voor detail en in staat is om kwalitatief hoogstaande entertainment complexen neer te zetten. 

Het project Waterkant, bestaande uit twee op elkaar aansluitende gebieden, is een test case. We moeten zien of het lukt om de tamelijk hoge drempel om iets moois tot stand te brengen, wel lukt en als daarvoor de goedkeuring en medewerking van de Surinaamse regering wordt verkregen. We hebben in de afgelopen periode gezien dat aan de NDP-gelieerde regeringen meer in staat zijn om infrastructurele en grootscheepse projecten uit te voeren. Uit de regeerperiodes van het NF-gelieerde partijen is de kans veel kleiner, omdat er geen sprekende voorbeelden zichtbaar zijn. Het hangt allemaal ook af van de invloedrijke adviseurs die uiteindelijk een bepalende rol kunnen vervullen. 

We hebben wel maquettes gezien van de nieuwe Waterkant van o.a. het project PURP, maar een begin van uitvoering is nog niet te ontwaren. Het is opvallend dat met betrekking tot het aangekondigde project om Waterkant te verfraaien, er heel weinig ondersteuning is vanuit het publiek. Op 20 november publiceerde PURP op zijn FB-page de ‘plannen voor Waterkant’

De geplande werkzaamheden omvatten onder andere grondwerken, bestrating en asfaltering, straatmeubilair, drainage, aanleggen van zebrapaden, aanleggen van verkeersplateaus en bouwkundige werken. PURP geeft aan dat deze werkzaamheden naar verwachting gedurende een periode van 12 maanden worden uitgevoerd.

De aankondiging van het project dat op de animatieplaatjes er heel mooi uitziet heeft maar 160 likes en 34 comments. De comments variëren van cynisme en opmerkingen over de aanbesteding en corruptie tot (in de meerderheid) het uitspreken van wensen dat het allemaal bewaarheid mag worden. PURP reageert aan het einde niet op een aantal vragen, zoals hoe het geheel beheerd zal worden en gevrijwaard zal zijn van zwervers die overlast zullen bezorgen. Bovendien is de beschrijving van het project op de FB-page heel summier en kan het even goed een dode-mus-verhaal zijn met heel minieme of verwaarloosbare interventies, want je kan onder de beschrijving van alles verwachten. Dan denken we aan ‘grondwerken’, ‘bestrating en asfaltering’, ‘straatmeubilair’ en ‘bouwkundige werken’. Wat moeten we daaronder begrijpen, en op welke schaal moeten we denken. 

We merken uit FB-posts dat er een looppad is aangelegd, maar men is daarmee heel zuinig geweest, dat is dus voortgaan met de drempel om mooie representatieve faciliteiten op te zetten. Het pad is namelijk te smal en te ver gelegen van het uitzicht van de rivier en het water. Maar vernemen ook dat het een voorlopige voorziening is. Dd oproep is om het niet zo te laten.                   

error: Kopiëren mag niet!