Skowt’o dansi… het uiterst corrupte korps gaat feestvieren

KPS in top 3 meest corrupte Caribbean

De politie hield gisteren een dansfeest, maar Roberto Prade heeft als korpschef leiding gegeven aan een zich in de top 3 van de Caribbean bevindende meest corrupte politiekorpsen. Kenneth Amoksi was politiek verantwoordelijk voor zo’n corrupte organisatie. De leiding van de politie kan door deze rangschikking in de Caribbean niet met opgeheven hoofd rondlopen in binnen- en buitenland. Eerder moeten ze gaan dokken om geen vervelende antwoorden te mogen aanhoren. De rangschikking is in april bekendgemaakt, maar we zien nog geen maatregelen. 

De Surinaamse politie die dus tot de top-corrupte korpsen in de Caribbean behoort, gaat dansen. Dat is het bewijs van de corruptie binnen deze dienst, omdat in beschaafde landen bij gedisciplineerde korpsen niet aan dansen wordt gedacht, althans niet op deze manier. De politie organiseert een hele show alsof ze een discotheek is…met een ‘line-up’. De politie danst of heeft gedanst, met niet 1, niet 2, maar in totaal 7 live bands, waarvan 1 uit Nederland. De politiemannen zijn op deze dansi de hele heren en de vrouwen van heinde en verre zijn dan ter plekke als lokaas om op te jagen. Voor deze soort danspartijen verkopen Surinaamse vrouwen hun ziel om valse nagels en vals haar, valse wimpers en lang haar te zetten te zetten voor USD 150 en strak zittende jurken van USD 50 te kopen. 

Wij zeggen dat de politie en danspartijen zoals deze niet bij elkaar passen. Het zijn openbare feesten waar iedereen, ook criminelen en professionele dames en heren aan meedoen. Ze roken een djonko samen en met de politie en die verwevenheid is onmogelijk althans…het is alleen mogelijk in een bananenrepubliek. De vraag rijst ook wie het feest organiseert en vanwaar het geld komt. Als het korps, dus JusPol, het feest organiseert dan is het helemaal illegaal en onmogelijk. Zulke uitgaven gaan de comptabele toets van rechtmatigheid en doelmatigheid niet doorstaan. Als deze feesten bekostigd worden door de bondskas dan is het ook niet acceptabel, want de middelen worden niet besteed aan het behartigen van de belangen van de leden (de politieagenten die steen en been klagen over hun waardering en hun rechtspositie). Als het gesponsord is, mag het totaal niet want dat betekent dat de skowtu niet bij deze ondernemers terecht zal zijn als deze strafbare handelingen plegen. 

Het feest is wat ons betreft foute boel. Dit soort dansi’s zijn voorbehouden aan show- en entertainmentorganisaties en de horeca. Suriname zou als ze behoort tot de beschaafde wereld het enige land zijn waar de politie in het openbaar losgaat. Daardoor verliezen de individuele politiemannen en de ‘twerkende’ politievrouwen alle gezag dat noodzakelijk is voor de taakuitoefening. Het gevolg daarvan is dat er heden ten dage totaal geen respect is vanuit het publiek. Ze worden ook geassocieerd met chaos, gebrek aan discipline en dansi’s. 

Overigens is de Surinaamse politie het laatste korps in de Caribbean dat over moet gaan tot het vieren van feest. De Surinaamse politie staat namelijk in de top 3 van de meest corrupte in de hele Caribbean. De gemiddelde Surinaamse politieman of vrouw is tot op het bot ongeschikt omdat hij/zij corrupt is. Corrupt betekent oneerlijk, solliciterend naar of gevoelig voor tyuku’s en bereid de andere kant op te kijken en zijn/haar best niet te doen. De Surinaamse politie wordt zeer negatief beoordeeld, maar het doet ogenschijnlijk niemand pijn. Men gaat door met de orde van alledag.  

De Surinaamse politie heeft reden om zich diep te schamen. Dat schreven we in april van dit jaar. Het Caribisch rapport over de corruptie – en eigenlijk alles wat misgaat in de Caribbean – heeft veel stof doen opwaaien, ook in Suriname. Maar het stof gaat tamelijk snel liggen in Suriname, voorspelden wij en dat is ook zo geweest nu. 

Het Corruption in the Caribbean: Insights from the General Public 2022 is geproduceerd door het World Justice Project. Dit rapport is mogelijk gemaakt met de steun van het Office of Western Hemisphere (INL) van het Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Afwezigheid van corruptie is een kerncomponent van een effectieve rechtsstaat. 

Wanneer de samenleving het toelaat dat corrupte praktijken blijven bestaan, zoals in Suriname, zal het vertrouwen van het publiek in overheidsinstellingen worden ondermijnd. Het gevolg is verder dat de stroom van kritieke middelen (kapitaal etc.) in noodsituaties in het gedrang komt, en krijgen burgers geen eerlijke kansen. Corruptiebestrijding is een belangrijke doelstelling voor overheden, de particuliere sector en maatschappelijke organisaties over de hele wereld. Dat is niet zo in Suriname. Het rapport bevat gegevens van Antigua en Barbuda, de Bahama’s, Barbados, Dominica, Dominicaanse Republiek, Grenada, Guyana, Haïti, Jamaica, St. Kitts en Nevis, St. Lucia, St. Vincent en de Grenadines, Suriname en Trinidad en Tobago. Het rapport presenteert gegevens over : sociale normen ten opzichte van corruptie, percepties van corruptie bij het publiek en de particuliere sector, ervaringen met verzoeken om steekpenningen door publieke en private actoren, en voorbeelden van verkiezingsmanipulatie. 

De Surinaamse politie heeft in dit rapport de derde slechtste reputatie na Guyana en Haïti. 

Suriname is ook topscorer wat betreft de douane; de Surinaamse douane zou de corruptste zijn in de Caribbean (perceptie van 61%), gevolgd door Haiti (58%) en Guyana (55%). We zouden dus denken dat men met zijn allen de dienst na zo een vernietigend rapport zou genezen en helen en dan een rustig feest gaan geven, maar niet dus. 

In Suriname zijn de owru-yari feesten van de politie onderdeel en bewijs van de rangschikking als een van de 3 meest corrupte in de Caribbean. Wat we hier schrijven zal bij een deel van het dansend publiek niet vriendelijk overkomen, maar het zij zo.       

error: Kopiëren mag niet!