VHP structuren meeting Para te Bersaba/La Prosprite

De VHP hield vrijdagavond 8 december een goed bezochte structurenvergadering gehouden in het district Para te Bersaba/La Prosprite, waarbij verschillende sprekers het woord hebben gevoerd. VHP-voorzitter Chan Santokhi kreeg een warm onthaal van het goed opgekomen publiek. 

De verschillende sprekers hebben diverse problemen aangekaart, waaronder de leefomstandigheden van de bewoners van Para. Dominee Pinas had het over een issue te Osembo, waar de kerk en de school op één terrein staan. De gemeente is opgeschrikt met het feit dat het terrein uitgegeven zal worden. Nadat de dominee dit aankaartte bij de president heeft deze terstond contact gemaakt met de minister van GBB voor nadere informatie. 

De heer A. Karwafodi, voorzitter VHP-Para-Noord sprak over onder meer werkgelegenheid en infrastructuur. Volgens hem moeten we onze schouders onder het werk zetten om de gelegde basis verder te ontwikkelen in Para. De heer Ronald Gambier, hoofdbestuurslid van de VHP, gaf aan dat het nu tijd is om te investeren in de agro cultuur in Para is. 

De heer Cairo haalde de problematiek aan inzake natte- en droge infrastructuur van Para. Hij prees de minister van Openbare Werken (OW) voor het vele werk dat hij tot nu toe verzet om oplossingen te brengen en kijkt uit naar nog meer inzet van het ministerie van OW.

OW-minister Nurmohamed was blij dat er ondanks de kritieken in de samenleving een volle zaal aanwezig was. De mensen zijn gekomen om ondersteuning te bieden aan de VHP en de regering. De minister gaf een uiteenzetting van wat de regering tot nu toe allemaal gedaan heeft. De moeilijke jaren zijn nu achter de rug en het is nu tijd om na alle offers zichtbare zaken te doen voor de bevolking.

President Santokhi benadrukte dat alles dat door deze regering ondernomen wordt, gebeurt zonder extra leningen. Wat de VHP had beloofd komt zij na, het volk wordt niet in de steek gelaten. 

De grondproblematiek wordt met voortvarendheid aangepakt samen met de minister van GBB. De president tevens VHP-voorzitter gaf aan, dat er nu volledige overeenstemming is bereikt m.b.t. schuldherschikking. Binnen 3 jaar is er herstel en groei op macro economisch gebied voor ons land, het IMF heeft de regering complimenten gemaakt. 

Ook gaf hij aan dat vanwege het herstel, nu het moment gekomen is om terug te geven aan het volk dat veel heeft moeten inleveren. Ambtenaren en aan hen gelijkgestelden krijgen in december SRD 4.200 en vanaf januari 2024 SRD 800. Koopkrachtversterking is van SRD 2.500 naar SRD 3.500 en de belastingvrije grens is verhoogd naar SRD 9.400.

Suriname is van Selective Default status gegaan naar CCC+, dat betekent dat we 2 sprongen voorwaarts  hebben gemaakt. Er worden nu flinke investeringen gepleegd waaronder 3 havens in aanbouw van met name DP World, Yokohama en Integra Marines. 

Op de JAP Airport start Holiday Inn met de bouw van een hotel. Verdeling van percelen en gronden bij de notaris door ouders aan hun nageslacht wordt makkelijker. In verband met de woningnood is men gestart met het verstrekken van leningen tot 1.5 miljoen tegen een rente van 7%

Ook wordt er volgens de president gewerkt aan het Food Basket Project waarbij in samenwerking met importeurs betaalbare producten beschikbaar worden gesteld. 

In Para zal onder leiding van Julio Bikhari het Project Casavas weer worden opgezet.  Zo komt er werkgelegenheid in Para.

VHP mediacommissie

error: Kopiëren mag niet!