WWF-project ‘Forest Foresight’ kan illegale houtkap voorspellen 

Systeem getest in Suriname, Gabon en Kalimantan

Ontbossing is een van de grootste bedreigingen voor het klimaat en de vitale habitats voor mens en dier. Forest Foresight, het nieuwe intelligente systeem ontwikkeld door het Wereld Natuur Fonds (WWF), kan illegale houtkap voorspellen. Wageningen University & Research werkt eraan om het systeem nog slimmer te maken en de eerste resultaten in Gabon (Afrika) zijn veelbelovend, zo bericht de Wageningen Universiteit.

Een systeem dat ontbossing voorspelt en lokaal waarschuwt, is baanbrekend. Hoewel er bestaande systemen bestonden om ontbossing op te sporen, kwamen deze vaak te laat in actie om daadwerkelijke kap te voorkomen. Forest Foresight geeft maanden van tevoren gebieden aan die risico lopen op ontbossing. Met behulp van satellietbeelden en andere gegevens wordt een gedetailleerde kaart gemaakt die laat zien waar houtkap kan plaatsvinden. 

Momenteel test het WWF de systemen in tropische bossen in Suriname, Gabon en Kalimantan. Lokale rangers begeven zich in geïdentificeerde gebieden met een hoog risico om de potentiële bedreigingen te verifiëren.

Illegale houtkap verijdeld, illegale goudmijn ontdekt en 30 hectare bos gered

De eerste resultaten zijn bemoedigend: in Gabon en Kalimantan zijn illegale ontbossingactiviteiten verijdeld. “Op basis van Forest Foresight hebben we in zes maanden tijd 34 acties ondernomen om de ontbossing een halt toe te roepen”, zeggen betrokken partijen in Gabon. Bovendien werd op tijd een illegale goudmijn ontdekt, waardoor 30 hectare bos werd bespaard. Meerdere illegale goudhandelaren zijn door het parkmanagement opgepakt.

Bij voorspellingen rekening houden met oorzaken van ontbossing

Johannes Reiche, universitair hoofddocent Radar Remote Sensing bij Wageningen University & Research, leidt het onderzoek naar het nieuwe AI-systeem. Hij wordt ondersteund door AI-expert postdoc Laura Cué la Rosa. “We leren het systeem de dynamiek van ontbossing”, legt hij uit.

Zwaar transport via satellietbeelden traceren

Het begint met de primaire input voor Forest Foresight, afkomstig van het RADD-systeem (Radar for Detecting Deforestation). RADD maakt gebruik van radarbeelden van de Sentinel-1-satelliet, die door wolken heen kan kijken. Hierdoor kunnen nieuwe wegen worden gedetecteerd, wat de aankomst van zwaar transport aangeeft of waar om de paar dagen wordt vrijgemaakt. “Dit systeem genereert een enorme hoeveelheid gegevens die nodig zijn voor bosforesight”, zegt Reiche.

“Maar het mooie is dat we niet alleen deze satellietbeelden gebruiken; we leren het systeem ook de oorzaken van ontbossing”, vervolgt hij. “We onderzoeken de onderliggende redenen, onderzoeken bijbehorende datasets en voeren deze in het systeem in, waardoor het patronen kan ontdekken en in kaart brengen.”

Hoe werkt het? “In een recent onderzoek hebben we satellietgegevens gebruikt om oorzaken van ontbossing in onze studiegebieden te identificeren. De belangrijkste oorzaken zijn mijnbouw, kleinschalige landbouw, grootschalige landbouw – zoals voor palmolie of soja – en selectieve houtkap voor het hout. Het systeem leert deze activiteiten te herkennen. Er wordt ook rekening gehouden met verschillende soorten bossen. In bepaalde natte bosgebieden is de kans op houtkap bijvoorbeeld kleiner. Op deze manier kan het systeem nauwkeurig inschatten waar de kans op illegale ontbossing het grootst is.”

Lokaal handelingsperspectief voor patrouilles

Met Forest Foresight is volgens het WWF de basis gelegd voor het toekomstig behoud van primair tropisch regenwoud in nauwe samenwerking met overheden en lokale gemeenschappen. Meer landen met een hoog risico op ontbossing zitten in de pijplijn. Het doel is om, samen met internationale partners, investeerders en lokale medewerkers, vanaf 2024 Forest Foresight systematisch uit te rollen. De ambitie is om tegen 2027 actief te zijn in vijftien landschappen in twaalf landen, waardoor de illegale ontbossing aanzienlijk wordt teruggedrongen.

“Ik zie dat dit systeem mensen op het terrein veel meer handelingsperspectief geeft”, zegt Reiche. “Organisaties kunnen met minimale eisen zien waar patrouilles heen moeten, waardoor nuttige expedities door het bos mogelijk worden. Dat is iets heel anders dan altijd een inhaalslag maken. Door samenwerking met het WWF en de lokale bevolking hebben we echt iets in handen.”

error: Kopiëren mag niet!