Guyanese Essequibo-regio volgens president Maduro nu een regio binnen Venezuela

Guyanese autoriteiten roepen op tot rust 

Het staatshoofd van Venezuela, Nicolas Maduro, heeft dinsdagavond de benoeming aangekondigd van een gouverneur voor de regio Essequibo in Guyana, generaal-majoor Alexis Rodriguez Cabello. Dit volgt na een referendum in het land over de status van het betwiste Essequibo- gebied in Guyana. 

Internationale media melden ook dat het Maduro-regime heeft aangekondigd dat bedrijven die opereren in de regio Essequibo binnen drie maanden het gebied moeten verlaten. Deze ontwikkelingen volgen nadat het Internationale Gerechtshof (ICJ) in Den Haag Venezuela opdrong om zich te onthouden van elke actie die de controle van Guyana over de regio Essequibo zou veranderen. Het Hof benadrukte ook dat zowel Guyana als Venezuela zich moeten onthouden van elke actie die de grenscontroverse in de zaak moeilijk zou kunnen beslechten. Ondanks de uitspraak van de rechtbank ging Venezuela door met het referendum, waarbij brede steun was naar zeggen van de Venezolaanse regering voor het incorporeren van het gebied in het spaans sprekend land. 

De Venezolaanse autoriteiten presenteerden ook een nieuwe kaart aan de bevolking, waarop te zien is dat de regio Essequibo deel uitmaakt van het Venezolaanse grondgebied.

Verdediging 

Maduro kondigde ook de oprichting aan van een nieuwe Hoge Commissie voor de Verdediging van Guyana Esequiba, die veel verder gaat dan het presidentiële niveau. De Venezolaanse regering zei ook dat zij een debat in de Nationale Vergadering zou starten voor de goedkeuring van de organieke wet voor de verdediging van Guayana Esequiba. “Dat instrument dat aanleiding zal geven tot de uitvoering van de beslissing die de bevolking van Venezuela in het consultatieve referendum heeft genomen”, legde Maduro uit. 

In de Regeringsraad kondigde de Venezolaanse president de oprichting aan van een alomvattende defensiezone van Guayana Esequiba met 3 gebieden van integrale ontwikkeling en 28 ontwikkelingssectoren. Het hoofdkwartier zal in Tumeremo worden gevestigd. Hiervoor werd generaal-majoor Alexis Rodríguez Cabello van de Venezolaanse landmacht tot enige autoriteit benoemd. Een ander mandaat van de president was de opdracht aan de Venezolaanse Corporation van Guayana om de Essequibo-commissie op te richten en over te gaan tot het verlenen van vergunningen voor olie-, gas- en mijnbouw exploratie.

Steun Trinidad 

Dit komt terwijl de oppositieleider van Trinidad en Tobago, Kamla Persad-Bissessar, de Venezolaanse president Nicolas Maduro waarschuwde voor elke inmenging in het Guyanese volk en beweerde dat dergelijke acties ook haar land zouden betreffen. “Mijn duidelijke boodschap aan Maduro is: als je er één aanraakt, raak je alles aan! Wij steunen de bevolking van Guyana ondubbelzinnig in deze crisis. Blijf uit Essequibo!”, aldus Persad-Bissessar. Zij bekritiseerde Maduro’s motieven achter de aanhoudende crisis tussen Guyana en Venezuela en beschuldigde hem ervan het nationalisme te bevorderen onder valse voorwendselen dat de internationale gemeenschap Venezuela slecht behandelt. 

Ze benadrukte de intentie van Maduro om zichzelf af te schilderen als een heldhaftige figuur, vergelijkbaar met Simon Bolivar en Hugo Chavez, waarbij hij de crisis zou gebruiken om mogelijk het leger in te zetten en burgeractiviteiten te controleren. 

Rust 

De recente pogingen van Venezuela om tweederde van het grondgebied van Guyana te claimen, culmineerde in een referendum om de regio Essequibo te annexeren. Dit heeft de spanningen doen escaleren. 

Ondanks de uitspraak van het Internationale Gerechtshof tegen het in gevaar brengen van Guyana’s controle over Essequibo, ging Venezuela door met het referendum, wat de voorbereidingen van Guyana op mogelijke uitkomsten aanzette. Belangrijke strategische partners, waaronder de Verenigde Staten, Brazilië, Groot-Brittannië en Caricom, hebben zich achter Guyana geschaard. 

Provocaties van Venezuela breidden zich uit tot bedreigingen tegen deelnemende oliemaatschappijen en individuen die Guyana steunden, zoals overgebracht via communiqués van president Maduro. Ondanks deze ontwikkeling riepen Guyanese autoriteiten, waaronder president Irfaan Ali, op tot rust en kalmte en gaf garanties aan buitenlandse mijnbedrijven dat veiligheid gegarandeerd is.

Hulp VS

Guyana versterkt zijn veiligheidsmaatregelen en wendt zich tot het Amerikaanse leger voor hulp bij het beschermen van de Essequibo-regio. Deze regio, rijk aan olie, is een twistpunt geworden met de plannen van Venezuela om daar olie-exploratievergunningen af ​​te geven. Dinsdagavond gaf Maduro staatsolie- en mineraalbedrijven opdracht om exploratievergunningen in Essequibo uit te geven. Deze beslissing heeft de inzet in het al lang bestaande geschil verhoogd. President Ali van Guyana verklaarde dat Guyana geen enkele schending van zijn grondgebied of belemmering van zijn ontwikkeling zal tolereren. 

De Guyanese strijdkrachten zijn zeer alert en hebben samengewerkt met militaire tegenhangers, waaronder het Amerikaanse Zuidelijke Commando. 

Terwijl Guyana zich voorbereidt om in januari voor een termijn van twee jaar toe te treden tot de VN-Veiligheidsraad, staat deze kwestie centraal. Het land heeft een huidig ​​lid van de Raad nodig om namens het land een voorstel in te dienen. Een dergelijk voorstel zou, indien het wordt goedgekeurd, juridisch bindend zijn. 

Maduro eiste in een recente televisietoespraak ook dat buitenlandse oliemaatschappijen in Essequibo zich terugtrekken. Guyana handhaaft echter zijn aanspraak op de regio, een zaak die momenteel wordt onderzocht door het Internationale Gerechtshof. Maduro heeft zijn minachting geuit voor de jurisdictie van het Hof.

error: Kopiëren mag niet!