President Santokhi: “Geen porknokkers, maar mijn dierbare landgenoten zijn omgekomen”

In het uitvaartcentrum van Poese is onder aanwezigheid van president Chandrikapersad Santokhi, ministers, districtscommissarissen, diverse andere hoogwaardigheidsbekleders en nabestaanden, afscheid genomen van de slachtoffers van de mijnramp in het Matawai- en Tapanahoni-gebied. Net als bij de singi neti was er enorm leed en verdriet waar te nemen bij de aanwezigen. 

Woensdag werden na de uitvaartdienst de slachtoffers ter aarde gelegd. President Santokhi gaf in zijn toespraak aan, dat 20 november 2023 een datum in het land is die niet zomaar vergeten zal worden. Suriname is opgeschrikt door het droevig nieuws over de mijnramp in het Matawai-gebied.

“Een ramp die niet 1 of 2, maar 16 Surinaamse jonge mannen, zonen, vaders, broers, ooms en neven, het leven heeft gekost. 15 Sranan man lasi libi na Matawai en wan Sranan man lasi libi na Selakriki. Fu tru wan sari tori”, sprak hij. 

Het gaat volgens president Santokhi niet om porknokkers of illegale goudzoekers, maar om dierbare landgenoten die het leven hebben verloren. Na ontvangst van het nieuws van de ramp  is volgens hem ervoor gezorgd dat direct reddingsacties werden ondernomen. Buitenlandse hulp werd aangeboden en ook geaccepteerd. Met name de Franse autoriteiten hebben militairen gestuurd om te helpen met de reddingswerkzaamheden.

“Het voor altijd moeten groeten van dierbaren is geen prettig moment. De slachtoffers zullen blijven voortleven in onze gedachten en in onze harten. Laten wij hun liefde en licht in onze harten bewaren en hun nagedachtenis eren door de beste van onszelf te zijn. De regering zal de nabestaanden zo veel als mogelijk bijstaan in het verwerken van hun rouwproces.” 

President Santokhi bood nogmaals de condoleances aan de nabestaanden van de ramp aan namens de regering. 

Eerder was al, na goed overleg, het officiële besluit genomen voor een gezamenlijke rouwdienst en begrafenis. De overheid meldde dat de bijbehorende kosten die daarmee gepaard gaan gedekt worden door de overheid. Dinsdag was er ruimte voor de families om een aparte singi neti te houden. Elke familie heeft daarvoor een financiële tegemoetkoming ontvangen.

error: Kopiëren mag niet!